Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / CINN / Aktualnie realizowane projekty / Projekty badawcze
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
Od kliku lat odnotowujemy stabilny trend w liczbie zgonów z powodu narkotyków. W 2007 roku zarejestrowano 214 bezpośrednich zgonów z powody zażycia narkotyków.
Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii KBPN nadzoruje realizację projektów badawczych z obszaru narkotyków i narkomanii.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 9/2014 Dyrektora KBPN z dnia 2 lipca 2014 r. w wyniku postępowania konkursowego przeprowadzonego w 2014 r. dokonano wyboru następującego projektu badawczego, którego realizację nadzoruje CINN KBPN:

„Substytucja: z terapią czy bez…?” – Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii w Zielonej Górze.

Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii