Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Międzynarodowa konferencja dotycząca „dopalaczy”
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
We wszystkich formach leczenia od kilku lat odnotowano zmniejszanie się liczby pacjentów uzależnionych od jednej substancji z jednoczesnym wzrostem liczby pacjentów mających problem z kilkoma substancjami psychoaktywnymi. Najczęstszymi połączeniami są: przetwory konopi indyjskich + alkohol; amfetamina + przetwory konopi indyjskich; opiaty + benzodiazepiny lub leki przeciwbólowe (np. tramal); opiaty + amfetamina.
Międzynarodowa konferencja dotycząca „dopalaczy”
Ważnym elementem w przeciwdziałaniu nowym substancjom psychoaktywnym jest monitorowanie tego problemu nie tylko w Polsce, ale również we współpracy z innymi krajami. Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii (CINN KBPN) corocznie organizuje międzynarodowe konferencje, podczas których omawiana jest tematyka „dopalaczy”. Ubiegłoroczna konferencja odbyła się w Krakowie, natomiast tegoroczna – w Poznaniu.

CINN KBPN  oraz Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (reprezentowany przez Eksperta Wojewódzkiego ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii)  we współpracy z Europejskim Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) zorganizowały międzynarodową konferencję dotyczącą nowych substancji psychoaktywnych („dopalaczy”).  Konferencja odbyła się w dniach 26-27 października 2016 r. w Poznaniu z udziałem ekspertów z kilkunastu krajów (Polska, Portugalia, Włochy, Niemcy, Francja, Irlandia, Norwegia, Łotwa, Litwa, Estonia, Czechy, Rumunia) oraz Komisji Europejskiej.

W ramach konferencji przedstawiono najnowsze wyniki badań oraz monitoringu w zakresie nowych substancji psychoaktywnych, koncentrując się na sytuacji w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Ponadto podczas konferencji zaprezentowano wyniki projektu finansowanego przez Komisję Europejską pn. „I-Trend”, który został zrealizowany w Polsce, Francji, Czechach, Holandii oraz Wielkiej Brytanii. Liderem projektu było Francuskie Centrum Monitorujące (OFDT), natomiast prace nad realizacją projektu w Polsce koordynował Uniwersytet SWPS. 

Podczas spotkania omawiano kwestie związane ze zjawiskiem nowych substancji psychoaktywnych (NSP)dotyczące następujących szczegółowych zagadnień:

  • System Wczesnego Ostrzegania,
  • Sytuacja epidemiologiczna związana z NSP,
  • Użytkownicy NSP,
  • Rynek NSP,
  • Odpowiedź prawna i ograniczenie podaży.

W konferencji wzięło udział prawie 70 osób z różnych instytucji – takich, jak np.:  Uniwersytety, instytucje centralne (Policja, Służba Celna, Inspekcja sanitarna), Focal Pointy (Centra Monitorujące) EMCDDA, organizacje pozarządowe itd.

Dodatkowo jedną z sesji konferencji poświęcono przedstawieniu sytuacji związanej z problemem NSP w województwie wielkopolskim.

Powyższa konferencja stanowi przykład udanej współpracy między Krajowym Biurem Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii a siecią Ekspertów Wojewódzkich ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii, która została powołana w 2001 roku.

Program konferencji w języku angielskim

Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii