Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / III Ogólnopolska Konferencja Narkotyki – Narkomania. Polityka, Nauka i Praktyka.
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
W ramach systemu leczenia udzielane są następujące świadczenia dla osób uzależnionych od narkotyków: porada diagnostyczna i terapeutyczna, psychoterapia indywidualna, grupowa i rodzinna, sesje psychoterapii psychoedukacyjnej, leczenie zespołów abstynencyjnych, terapia podtrzymująca (zapobieganie nawrotom), leczenie substytucyjne. Świadczenia te finansowane są przez Narodowy Fundusz Zdrowia na podstawie kontraktów zawieranych z publicznymi/niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej. W ostatnich latach obserwujemy wzrost nakładów na terapię uzależnień przez NFZ, ale także i wzrost wymogów stawianych świadczeniodawcom.
III Ogólnopolska Konferencja Narkotyki – Narkomania. Polityka, Nauka i Praktyka.
Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii i Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej „Res Humanae” organizują III Ogólnopolską Konferencję pn. „Narkotyki – Narkomania. Polityka, Nauka i Praktyka. Dylematy lokalnej polityki narkotykowej”, która odbędzie się w dniach 27-29 czerwca 2016 r. w Falentach k/Warszawy.

Konferencja adresowana jest przede wszystkim do przedstawicieli samorządu terytorialnego, a także organizacji pozarządowych.

Tematyka poprzednich dwóch edycji odbywającej się co dwa lata konferencji koncentrowała się na zagadnieniu możliwości współpracy międzyinstytucjonalnej w ramach krajowej polityki w obszarze przeciwdziałania narkomanii oraz kierunkach zmian w obszarze profilaktyki i terapii problemu narkotyków i narkomanii, jak również na roli instytucji centralnych w powyższym zakresie.

Podczas tegorocznej konferencji, której interakcyjna część zostanie rozbudowana, odbędzie się debata dotycząca kwestii związanych z przeciwdziałaniem zjawisku narkomanii w środowisku lokalnym takich, jak m.in.: tworzenie strategii narkotykowych, budowanie sieci współpracy, skuteczność w działaniu, a także problem nowych substancji psychoaktywnych oraz zmieniające się perspektywy polityki narkotykowej.

Osoby zainteresowane udziałem w Konferencji prosimy o odesłanie wypełnionej karty rejestracyjnej do 13 czerwca 2016 r. na adres Fundacji „Res Humanie”.

Karta zgłoszeniowa oraz ramowy program konferencji dostępny jest na stronie „Res Humanie”: http://reshumanae.org.pl/konferencje/konferencja-narkomania/

Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii