Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Nowe prawo przeciwko nowym substancjom psychoaktywnym (blanket ban) w Wielkiej Brytanii
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
W 2010 roku Policja stwierdziła 72 375 przestępstw, z tego najwięcej przestępstw w województwie wielkopolskim (12 855 czynów karalnych, 18% wszystkich stwierdzonych). Na drugim miejscu uplasowało się województwo śląskie (8628, 12%), a województwo mazowieckie na miejscu trzecim (8 348, 12%). Najmniej przestępstw, poniżej 2% w skali kraju, zarejestrowano na Podlasiu (1 179), w województwie podkarpackim (1392) oraz w województwie opolskim (1711). (więcej informacji dostępnych w National Report 2011).
Nowe prawo przeciwko nowym substancjom psychoaktywnym (blanket ban) w Wielkiej Brytanii.
W maju weszła w życie, uchwalona przez brytyjski Parlament na początku roku, Ustawa o Substancjach Psychoaktywnych z 2016 roku. Ustawa została skonstruowana w taki sposób, aby uniemożliwiać producentom i dostawcom nieustanne zastępowanie kontrolowanych substancji psychoaktywnych środkami pozostającymi poza ustawową kontrolą. Brytyjskie rozwiązania wzorowane są na irlandzkich (opartych na prawie analogowym), które zostały wprowadzone aby zamknąć sklepy z „dopalaczami” w Irlandii.

Wielka Brytania, podobnie jak Irlandia w przeszłości, jest krajem gdzie nowe substancje są oferowane w Internecie jak również w sklepach stacjonarnych.

Nowa Ustawa definiuje substancję psychoaktywną jako „każdą substancję, która jest w stanie wywołać skutek psychoaktywny u osoby, która ją zażyje”. Oznacza to substancję, która poprzez swoje stymulujące lub depresyjne działanie na ośrodkowy układ nerwowy wpływa na funkcjonowanie psychiczne człowieka lub jego stan emocjonalny. Ustawa wyraźnie wyłącza: narkotyki kontrolowane, produkty medyczne, alkohol, nikotynę, produkty tytoniowe, kofeinę oraz żywność. Inne substancje mogą również być wyłączane w przyszłości.   Zbyt szeroki zakres ustawy był krytykowany przez niektórych ekspertów.

Ustawa zakazuje wytwarzania, udzielania (lub posiadania z zamiarem udzielania), importowania i eksportowania substancji psychoaktywnej z zamiarem lub świadomością, że będzie ona zażywana dla wywołania skutków psychoaktywnych.

Przestępstwa polegające na udzielaniu substancji psychoaktywnych podlegać będą ostrzejszym sankcjom karnym w razie wystąpienia następujących okoliczności: bliskość szkoły; wykorzystanie osoby małoletniej jako kuriera lub popełnienie przestępstwa w instytucji penitencjarnej. Kary maksymalne przewidziane ustawą to siedem lat pozbawienia wolności w przypadku aktu oskarżenia lub rok pozbawienia wolności w przypadku trybu orzekania przyspieszonego. Ponadto, w przypadku posiadania substancji na użytek własny (z wyjątkiem terenu instytucji penitencjarnej) przestępstwa nie stwierdza się. Podobnie jak polskie rozwiązania nowa brytyjska Ustawa wymierzona jest zatem w sprzedawców i handlarze a nie w użytkowników. Wejście w życie nowych rozwiązań był przekładane i zostały one wdrożone ostatecznie 26 maja.  

Ustawa o Substancjach Psychoaktywnych z 2016 roku obowiązuje równolegle ze znowelizowaną Ustawą o Nadużywaniu Narkotyków z 1971 roku oraz związanym z nią systemem Obejmowania Narkotyków Kontrolą Czasową

 

Opracował: Artur Malczewski

(Źródło: DrugNet 94, Brendan Hughes and Angela Scrutto)

Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii