Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Raporty / Raport krajowy
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
W Polsce w 2008 roku programy wymiany igieł i strzykawek realizowane były w 11 miastach. Rozdano 432 000 igieł, a odbiorcami programów było około 3100 iniekcyjnych użytkowników narkotyków. Średnio jeden użytkownik otrzymał około 140 igieł w ciągu roku.
Raport krajowy
Raport Krajowy przygotowywany jest przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii i zawiera najnowsze informacje na temat problemu narkotyków i narkomanii w Polsce.

W Raporcie Krajowym znaleźć można najnowsze dane epidemiologiczne dotyczące problemu narkotyków i narkomanii, a także opis działań podejmowanych w odpowiedzi na zjawisko w Polsce. Ponadto każdego roku w raporcie zamieszczane są dane dotyczące wybranych zagadnień pogłębiających wiedzę o problemie narkotyków i narkomanii w ściśle sprecyzowanych obszarach.


 Raport o stanie narkomanii w Polsce 2020.


Raport o stanie narkomanii w Polsce 2019.


Raport o stanie narkomanii w Polsce 2018.


 Raport Krajowy 2014 (wersja angielska zawierająca streszczenie w języku polskim).


obraz w formacie jpg Raport Krajowy 2013 (wersja angielska, raport dotyczy sytuacji narkotykowej w Polsce i zawiera streszczenie w języku polskim)

Raport Krajowy 2012 (wersja angielska)Raport Krajowy 2012 (wersja angielska).

plik w formacie pdfRaport Krajowy 2011 (wersja angielska).

 

plik w formacie pdfRaport Krajowy 2010 (wersja angielska).

 

plik w formacie jpg Raport Krajowy 2009. Sytuacja narkotykowa w Polsce.

 

plik w formacie jpg Raport Krajowy 2008.

 

plik w formacie jpg Raport Krajowy 2007.

Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii