Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Międzynarodowa konferencja pn. „Jakość w Profilaktyce”
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
W 2010 roku podejrzanych z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii było 26 865. Najwięcej osób zarejestrowano w województwie mazowieckim (4678 osób, 17,5% wszystkich podejrzanych) następnie dolnośląskim (3325, 13%). Na trzecim miejscu jest również województwo śląskie z liczbą 2610 podejrzanych, co stanowi 10% wszystkich podejrzanych osób w 2010. (więcej informacji dostępnych w National Report 2011).
Konferencja "Jakość w profilaktyce"
W dniach 5-6 października br. w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja pn. „Jakość w Profilaktyce” zorganizowana przez Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii (KBPN) oraz Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej (MCPS). W konferencji wzięło udział ponad 140 osób, w tym 20 zagranicznych ekspertów z Cypru, Włoch, Szwecji, Litwy, Łotwy, Ukrainy, Gruzji oraz Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA).

Coroczne spotkanie dla przedstawicieli gmin zostało otwarte przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia – Pana Jarosława Pinkasa.

Konferencja miała na celu m.in. zaprezentowanie nowych publikacji dotyczących Europejskich Standardów Jakości w Profilaktyce Uzależnień od Narkotyków (the European Drug Prevention Quality Standards – EDPQS), które zostaną wydane w Polsce.
Trzy podręczniki EDPQS w języku polskim zostały opracowane przez MCPS i będą dostępne jeszcze w październiku tego roku.

W ramach sesji poświęconej EDPQS reprezentant MCPS omówił nowe publikacje „Partnerstwa dla Standardów” (http://prevention-standards.eu/), natomiast ekspertka z Włoch zaprezentowała podręcznik EDPQS służący do prowadzenia szkoleń. We Włoszech Europejskie Standardy zostały wykorzystane w procesie kształcenia uniwersyteckiego. Ponadto przedstawiciele miasta Malmo ze Szwecji omówili wdrażanie standardów w ramach projektu pn. „Trzy miasta”, a ekspertka z Litwy zaprezentowała stan prac nad wdrażaniem EDPQS oraz przedstawiła wyniki ewaluacji szkolenia w powyższym zakresie, które zostało przeprowadzone przez pracownika CINN KBPN w Wilnie pod koniec czerwca br.
(więcej informacji na ten temat znajduje się pod następującym linkiem: http://www.cinn.gov.pl/portal?id=1022136).

Informacje na temat krajowej sytuacji w obszarze problemu narkotyków i narkomanii przedstawili także eksperci z Gruzji i Ukrainy, zaś prelegenci z Polski omówili zagadnienia związane z ustawą z dnia 15 września 2015 r. o zdrowiu publicznym oraz Narodowym Programem Zdrowia Publicznego (Ministerstwo Zdrowia, Urząd Miejski Wrocławia). Ponadto prelegenci miast: Wrocławia, Pabianic oraz Płocka zaprezentowali działania samorządów w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

Dodatkowo podczas tegorocznego spotkania przedstawiciel Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii zaprezentował dwa raporty EMCDDA – jeden dotyczący sytuacji narkotykowej w Europie oraz drugi – omawiający politykę narkotykową dużych miast. Pierwszy z ww. raportów (polska wersja językowa) jest dostępny do pobrania na stronie internetowej EMCDDA pod następującym linkiem: http://www.emcdda.europa.eu/publications/edr/trends-developments/2016.

W ramach sesji poświęconej programom rekomendowanym zaprezentowano nową stronę internetową Krajowego Biura (http://programyrekomendowane.pl), jak również przedstawiono wnioski z  III Ogólnopolskiej konferencji pn. "Narkotyki - Narkomania. Polityka, Nauka i Praktyka"  zorganizowanej przez Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii i Polską Fundację Pomocy Humanitarnej „Res Humanae” i adresowanej do przedstawicieli gmin, która odbyła się w czerwcu br. System rekomendacji działa w Polsce od 2010 r. i jest efektem współpracy czterech instytucji: Krajowego Biura Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz Instytutu Psychiatrii i Neurologii.

Jedna z ostatnich sesji konferencji miała na celu zaprezentowanie Warszawskiej Deklaracji opracowanej podczas II Międzynarodowej Konferencji nt. Miejskich Polityk Narkotykowych (UDPC2016) zorganizowanej przez Polską Sieć Polityki Narkotykowej, Urząd Miasta
st. Warszawa oraz Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, która odbyła się w lutym br. Warszawie (http://urbandrugpolicies.com/pl/).

 
PROGRAM KONFERENCJI

 

Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii