Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / IX konferencja międzynarodowej sieci kontroli prekursorów
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
Programy postrehabilitacyjne dla osób po ukończonej terapii, a także osób pozostających w trakcie leczenia substytucyjnego prowadzone są w hostelach, mieszkaniach readaptacyjnych, a także w placówkach ambulatoryjnych. Celem tych działań jest powrót osób uzależnionych do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie poprzez podjęcie pracy, uzupełnienie braków w edukacji oraz podjęcie ról społecznych. Obok działań terapeutycznych mających na celu zapobieganie nawrotom uzależnienia, prowadzone są kursy zawodowe czy też kursy doskonalenia umiejętności. Często w ramach realizowanych programów zatrudniani są pracownicy socjalni, których zadaniem jest wspieranie osób uzależnionych w załatwianiu formalności urzędowych.
IX konferencja międzynarodowej sieci kontroli prekursorów
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii we współpracy z Grupą Pompidou Rady Europy zorganizowało w Warszawie IX konferencję międzynarodowej sieci kontroli prekursorów.

Konferencja zorganizowana we współpracy z Grupą Pompidou Rady Europy poświęcona była prekursorom narkotykowym i nowym narkotykom syntetycznym. W spotkaniu, które odbyło się w dniach 12-14 października, uczestniczyło około 100 specjalistów z całego świata. Wśród nich znaleźli się m.in. przedstawiciele państw członkowskich Rady Europy, reprezentanci krajów Maghrebu współpracujący z Radą Europy, przedstawiciele EMCDDA, Eurojust, Europol, Interpol, a także INCB.

Program konferencji podzielono na bloki tematyczne dotyczące współpracy z: organizacjami międzynarodowymi, z przemysłem, światem naukowym i krajami trzecimi. Podczas dyskusji poruszane były zagadnienia dotyczące rynków narkotykowych w Europie, przemytu prekursorów narkotykowych m.in. do państw Bliskiego Wschodu, a także ewolucji i nowym trendom w zakresie pre-prekursorów wykorzystywanych do produkcji narkotyków

Ważną część trzydniowej konferencji stanowiła całodniowa wizyta w Międzynarodowym Centrum Szkoleniowym do Zwalczania Nielegalnych Laboratoriów Narkotykowych w Centrum Szkolenia Policji Legionowie. Podczas tej wizyty uczestnicy konferencji mieli możliwość zapoznania się z metodami pracy polskich specjalistów zajmujących się zwalczaniem narkotyków syntetycznych. W ponad 20 pracowniach Centrum drobiazgowo odtworzono nielegalne laboratoria narkotyków syntetycznych, prekursorów oraz szklarniową uprawę marihuany. Wyposażenie poszczególnych pracowni umożliwia przeprowadzanie ćwiczeń praktycznych w warunkach zbliżonych do naturalnych.

Wspólne zdjęcie z CSP w Legionowie.

 

Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii