Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Międzynarodowa konferencja dotycząca „dopalaczy”
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
W 2010 roku Policja stwierdziła 72 375 przestępstw, z tego najwięcej przestępstw w województwie wielkopolskim (12 855 czynów karalnych, 18% wszystkich stwierdzonych). Na drugim miejscu uplasowało się województwo śląskie (8628, 12%), a województwo mazowieckie na miejscu trzecim (8 348, 12%). Najmniej przestępstw, poniżej 2% w skali kraju, zarejestrowano na Podlasiu (1 179), w województwie podkarpackim (1392) oraz w województwie opolskim (1711). (więcej informacji dostępnych w National Report 2011).
Międzynarodowa konferencja dotycząca „dopalaczy”
Ważnym elementem w przeciwdziałaniu nowym substancjom psychoaktywnym jest monitorowanie tego problemu nie tylko w Polsce, ale również we współpracy z innymi krajami. Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii (CINN KBPN) corocznie organizuje międzynarodowe konferencje, podczas których omawiana jest tematyka „dopalaczy”. Ubiegłoroczna konferencja odbyła się w Krakowie, natomiast tegoroczna – w Poznaniu.

CINN KBPN  oraz Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (reprezentowany przez Eksperta Wojewódzkiego ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii)  we współpracy z Europejskim Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) zorganizowały międzynarodową konferencję dotyczącą nowych substancji psychoaktywnych („dopalaczy”).  Konferencja odbyła się w dniach 26-27 października 2016 r. w Poznaniu z udziałem ekspertów z kilkunastu krajów (Polska, Portugalia, Włochy, Niemcy, Francja, Irlandia, Norwegia, Łotwa, Litwa, Estonia, Czechy, Rumunia) oraz Komisji Europejskiej.

W ramach konferencji przedstawiono najnowsze wyniki badań oraz monitoringu w zakresie nowych substancji psychoaktywnych, koncentrując się na sytuacji w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Ponadto podczas konferencji zaprezentowano wyniki projektu finansowanego przez Komisję Europejską pn. „I-Trend”, który został zrealizowany w Polsce, Francji, Czechach, Holandii oraz Wielkiej Brytanii. Liderem projektu było Francuskie Centrum Monitorujące (OFDT), natomiast prace nad realizacją projektu w Polsce koordynował Uniwersytet SWPS. 

Podczas spotkania omawiano kwestie związane ze zjawiskiem nowych substancji psychoaktywnych (NSP)dotyczące następujących szczegółowych zagadnień:

  • System Wczesnego Ostrzegania,
  • Sytuacja epidemiologiczna związana z NSP,
  • Użytkownicy NSP,
  • Rynek NSP,
  • Odpowiedź prawna i ograniczenie podaży.

W konferencji wzięło udział prawie 70 osób z różnych instytucji – takich, jak np.:  Uniwersytety, instytucje centralne (Policja, Służba Celna, Inspekcja sanitarna), Focal Pointy (Centra Monitorujące) EMCDDA, organizacje pozarządowe itd.

Dodatkowo jedną z sesji konferencji poświęcono przedstawieniu sytuacji związanej z problemem NSP w województwie wielkopolskim.

Powyższa konferencja stanowi przykład udanej współpracy między Krajowym Biurem Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii a siecią Ekspertów Wojewódzkich ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii, która została powołana w 2001 roku.

Program konferencji w języku angielskim

Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii