Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Bydgoskie Seminarium Naukowe
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
Od roku 1985, czyli momentu wprowadzenia rutynowego systemu nadzoru epidemiologicznego nad HIV/AIDS w Polsce, do końca 2009 roku zarejestrowano 12784 przypadki zakażeń HIV. Wśród nich 5750 (45%) stanowiły osoby używające narkotyków w iniekcjach, w tym 4309 (75%) mężczyzn oraz 1392 (24%) kobiety (w przypadku 49 zgłoszeń nie została podana płeć osoby).
Bydgoskie Seminarium Naukowe pt.: Wyzwania i dylematy związane z projektowaniem i realizacją badań w zakresie problematyki uzależnień behawioralnych. Co już wiemy? Co warto jeszcze poznać? Perspektywy i rekomendacje dla przyszłych badań.
Informujemy, że w dniu 27 listopada br. Zespół Katedry Pedagogiki Opiekuńczej i Profilaktyki Społecznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy organizuje seminarium naukowe pn.: Wyzwania i dylematy związane z projektowaniem i realizacją badań w zakresie problematyki uzależnień behawioralnych. Co już wiemy? Co warto jeszcze poznać? Perspektywy i rekomendacje dla przyszłych badań.

Seminarium adresowane jest do naukowców, realizatorów badań naukowych nad uzależnieniami behawioralnymi a także praktyków – specjalistów pracujących z osobami zagrożonymi, dotkniętymi problemem uzależnień behawioralnych oraz udzielających pomocy ich rodzinom i bliskim. Seminarium ma być okazją do dyskusji, wymiany doświadczeń, oraz prezentacji wyników badań dotyczących aktualnego stanu wiedzy o uzależnieniach behawioralnych, w gronie naukowców zajmujących się badaniem uwarunkowań, mechanizmów i skutków różnorodnych uzależnień/nałogów czynnościowych oraz praktyków – specjalistów, którzy zawodowo zajmują się wspieraniem rozwoju różnych grup wiekowych, zawodowych i społecznych, leczeniem osób dotkniętych problemem uzależnień od czynności, oraz udzielaniem pomocy ich rodzinom i bliskim. Spodziewanym efektem seminarium ma być diagnoza kluczowych potrzeb badawczych w zakresie uzależnień behawioralnych, oraz rekomendacje dla przyszłych badań naukowych.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z Organizatorem oraz do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami, znajdujacymi się na stronie:  http://www.ukw.edu.pl/jednostka/bydgoskie_seminarium_naukowe/informacje_ogolne

Realizacja zadania współfinansowana jest ze środków Funduszu Rozwiazywania Problemów Hazardowych.
Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii