Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Nowa wersja podręcznika dotyczącego Standardów w Profilaktyce z dodatkowymi materiałami do wdrażania standarów
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii corocznie publikuje w Raporcie Krajowym informacje na temat zjawiska narkotyków i narkomanii w Polsce.
Nowa wersja podręcznika dotyczącego Standardów Jakości w Profilaktyce z dodatkowymi materiałami
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii (KBPN) od wielu lat wspiera wysiłki na rzecz podniesienia jakości profilaktyki narkomanii. W związku z tym, pod koniec 2018 r. Krajowe Biuro wydało kolejną, już trzecią, wersję podręcznika pt. „Europejskie Standardy Jakości w Profilaktyce Uzależnień od Narkotyków, zawierającego kilkanaście dodatkowych materiałów, które mają na celu ułatwienie implementacji ww. standardów.

W trzecim wydaniu niniejszego podręcznika udało się, dzięki zaangażowaniu Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, uzupełnić tę publikację o płytę CD z podręcznikami adresowanymi do różnych grup odbiorców, ułatwiających implementację oraz sprzyjających większemu rozpowszechnieniu stosowania ww. standardów.

Polska jest jedynym krajem, w którym przetłumaczono i wydano w języku polskim większość materiałów opracowanych w ramach dwóch projektów zrealizowanych w latach 2008-2010 oraz 2013-2015. Oba  projekty były finansowane ze środków Komisji Europejskiej i wzięło w nich udział kilkanaście krajów UE.

Opracowane w ramach powyższych projektów materiały szkoleniowe były wykorzystywane w Polsce przede wszystkim do szkolenia przedstawicieli samorządów lokalnych.
Ponadto Krajowe Biuro we współpracy z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej oraz Fundacją Pomocy Humanitarnej „Res Humanae” zorganizowało latach 2014-2018 kilka międzynarodowych konferencji, podczas których tematyka standardów była – jeśli nie głównym – to jednym z wiodących tematów sesji.

Działania Krajowego Biura w zakresie upowszechniania europejskich standardów jakości w profilaktyce uzależnień od narkotyków nie ograniczały się tylko do ich promowania w Polsce. Podczas sesji CND w Wiedniu w marcu 2016 r. Krajowe Biuro zorganizowało dodatkową sesję tematyczną, w trakcie której – wraz z partnerami z Europejskiego Centrum Monitorowania Problemu Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA), Włoch oraz organizacji pozarządowych – toczyła się dyskusja, której celem była odpowiedź na pytanie: czy potrzebujemy w ogóle standardów?

Dodatkowo eksperci z Krajowego Biura prowadzili szkolenia na temat europejskich standardów jakości w profilaktyce uzależnień od narkotyków dla przedstawicieli innych krajów (Litwa, Łotwa, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Uzbekistan), na podstawie dodatkowych materiałów opracowanych w ramach implementacji Europejskich Standardów.

W bieżącym roku rozpoczął się natomiast kolejny międzynarodowy projekt pn. „ASAP Training”, którego założeniem jest m.in. kontynuacja prac nad rozwojem szkoleń oraz implementacji standardów. Powyższy projekt jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej i uczestniczy w nim 10 krajów UE oraz kilka organizacji międzynarodowych, m.in. EMCDDA.

Polska (Krajowe Biuro) jest liderem komponentu dotyczącego analizy systemu działań profilaktycznych w państwach członkowskich UE. W ramach ww. komponentu mają również zostać opracowane wytyczne dotyczące wdrażania Europejskich Standardów, a liderem wspomnianych działań są przedstawiciele włoskiej organizacji ALISA z regionu Liguria.

Podręcznik wraz z dodatkowymi materiałami dostępny jest pod linkiem: http://www.cinn.gov.pl/portal?id=15&res_id=1418110

Osoby zainteresowane otrzymaniem wersji drukowanej podręcznika z płytą CD prosimy o  kontakt z pracownikami Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura: nfpp@kbpn.gov.pl

Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii