Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Archiwum / Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Poradniki dotyczące nowych substancji psychoaktywnych (NSP)
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
Programy postrehabilitacyjne dla osób po ukończonej terapii, a także osób pozostających w trakcie leczenia substytucyjnego prowadzone są w hostelach, mieszkaniach readaptacyjnych, a także w placówkach ambulatoryjnych. Celem tych działań jest powrót osób uzależnionych do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie poprzez podjęcie pracy, uzupełnienie braków w edukacji oraz podjęcie ról społecznych. Obok działań terapeutycznych mających na celu zapobieganie nawrotom uzależnienia, prowadzone są kursy zawodowe czy też kursy doskonalenia umiejętności. Często w ramach realizowanych programów zatrudniani są pracownicy socjalni, których zadaniem jest wspieranie osób uzależnionych w załatwianiu formalności urzędowych.
Poradniki dotyczące nowych substancji psychoaktywnych (NSP)
Z inicjatywy Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii zostały opracowane i wydane dwie publikacje na temat nowych substancji psychoaktywnych (NSP), adresowane przede wszystkim do pracowników medycznych.

Pierwsza z publikacji jest tłumaczeniem brytyjskich wytycznych „NEPTUNE” (https://www.kbpn.gov.pl/portal?id=15&res_id=8591249). Oryginalna wersja publikacji
pt.  „NEPTUNE – Novel Psychoactive Treatment UK Network” została wydana przez brytyjską fundację pn. The Health Foundation i stanowi kompendium wiedzy na temat postępowania z osobą używającą nowych substancji psychoaktywnych. Znajdą w niej Państwo wskazówki dotyczące postępowania wobec ww. osób – zarówno w zakresie klinicznym, jak i psychospołecznym. Poradnik jest przeznaczony przede wszystkim dla osób pracujących w służbie zdrowia, niemniej będzie użyteczny dla wszystkich, którzy chcieliby pogłębić wiedzę w problematyce NSP.

Druga z publikacji natomiast zawiera polskie wytyczne dotyczące postępowania wobec użytkowników NSP i jest przeznaczona dla pracowników medycznych: https://www.kbpn.gov.pl/portal?id=15&res_id=8591252. Niniejszy poradnik stanowi pierwsze tego typu wydawnictwo na polskim rynku, a zawarte w nim wytyczne mogą być pomocne w przypadku postępowania z osobami używającymi NSP, m.in. w sytuacji zatrucia powyższymi substancjami.

Opracował:
Artur Malczewski

Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii