Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Poradniki dotyczące nowych substancji psychoaktywnych (NSP)
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
Od kliku lat odnotowujemy stabilny trend w liczbie zgonów z powodu narkotyków. W 2007 roku zarejestrowano 214 bezpośrednich zgonów z powody zażycia narkotyków.
Poradniki dotyczące nowych substancji psychoaktywnych (NSP)
Z inicjatywy Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii zostały opracowane i wydane dwie publikacje na temat nowych substancji psychoaktywnych (NSP), adresowane przede wszystkim do pracowników medycznych.

Pierwsza z publikacji jest tłumaczeniem brytyjskich wytycznych „NEPTUNE” (https://www.kbpn.gov.pl/portal?id=15&res_id=8591249). Oryginalna wersja publikacji
pt.  „NEPTUNE – Novel Psychoactive Treatment UK Network” została wydana przez brytyjską fundację pn. The Health Foundation i stanowi kompendium wiedzy na temat postępowania z osobą używającą nowych substancji psychoaktywnych. Znajdą w niej Państwo wskazówki dotyczące postępowania wobec ww. osób – zarówno w zakresie klinicznym, jak i psychospołecznym. Poradnik jest przeznaczony przede wszystkim dla osób pracujących w służbie zdrowia, niemniej będzie użyteczny dla wszystkich, którzy chcieliby pogłębić wiedzę w problematyce NSP.

Druga z publikacji zawiera natomiast polskie wytyczne dotyczące postępowania wobec użytkowników NSP i jest przeznaczona dla pracowników medycznych: https://www.kbpn.gov.pl/portal?id=15&res_id=8591252. Niniejszy poradnik stanowi pierwsze tego typu wydawnictwo na polskim rynku,a zawarte w nim wytyczne mogą być pomocne w przypadku postępowania z osobami używającymi NSP, m.in. w sytuacji zatrucia powyższymi substancjami.

Opracował:
Artur Malczewski

 

Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii