Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Międzynarodowy projekt dotyczący profilaktyki: Wirtualna Społeczność Praktyków
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
Od roku 1985, czyli momentu wprowadzenia rutynowego systemu nadzoru epidemiologicznego nad HIV/AIDS w Polsce, do końca 2009 roku zarejestrowano 12784 przypadki zakażeń HIV. Wśród nich 5750 (45%) stanowiły osoby używające narkotyków w iniekcjach, w tym 4309 (75%) mężczyzn oraz 1392 (24%) kobiety (w przypadku 49 zgłoszeń nie została podana płeć osoby).
Międzynarodowy projekt dotyczący profilaktyki: Wirtualna Społeczność Praktyków
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii uczestniczy w międzynarodowym projekcie pt. „ASAP training for quality in prevention”, którego celem jest promocja działań polegających na zwiększeniu efektywności implementacji standardów jakości w Europie.

Polska (Krajowe Biuro) jest liderem komponentu dotyczącego analizy systemu działań profilaktycznych w państwach członkowskich UE. W ramach ww. komponentu mają zostać opracowane wytyczne dotyczące wdrażania Europejskich Standardów, a liderem wspomnianych działań są przedstawiciele włoskiej organizacji ALISA z regionu Liguria. W niniejszym projekcie finansowanym ze środków Komisji Europejskiej uczestniczy 10 krajów Unii Europejskiej,
jak również EMCDDA, UNODC oraz EUSPR.

Jednym z proponowanych działań w ramach projektu jest zbudowanie platformy pod nazwą «Virtual Community of Practice» (Wirtualna Społeczność Praktyków).
Ideą powstania platformy internetowej jest wspieranie osób pracujących w obszarze profilaktyki narkomanii w zakresie dzielenia się wiedzą, m.in. z zakresu najlepszych praktyk, oraz wymiany doświadczeń i opinii w ramach podejmowanych działań. Pierwszym krokiem w celu stworzenia ww. wirtualnej przestrzeni dla praktyków jest identyfikacja potrzeb grupy docelowej projektu w zakresie funkcjonalności samej platformy. Należy zatem określić otoczenie w jakim Państwo, profilaktycy,  pracujecie  na co dzień, jak również Państwa upodobania odnośnie stosowanych technologii i/lub aplikacji.  

W związku z powyższym opracowany został kwestionariusz do wypełnienia on-line,  który pozwoli określić Państwa rzeczywiste potrzeby w ramach funkcjonalności platformy VCP w ramach projektu „ASAP training for quality in prevention”.

Jeżeli pracują Państwo w obszarze profilaktyki, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie podlinkowanego niżej kwestionariusza. Istotną kwestią jest, chcąc określić potrzeby i wymagania interesariuszy oraz dla osiągnięcia końcowego celu projektu, by wypełnili Państwo całą ankietę. Ważne są bowiem dla nas wszelkie Państwa opinie i odpowiedzi w przedmiotowym zakresie (nawet takie, które w Państwa opinii mogą wydawać się mało znaczące).
Pod poniższym linkiem znajduje się kwestionariusz w języku angielskim: https://p1.teicrete.gr/index.php/232584?lang=en


Opracował:

Artur Malczewski

Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii