Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / III Międzynarodowa Konferencja pn. „Przeciwdziałanie narkomanii na poziomie lokalnym”.
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
Programy postrehabilitacyjne dla osób po ukończonej terapii, a także osób pozostających w trakcie leczenia substytucyjnego prowadzone są w hostelach, mieszkaniach readaptacyjnych, a także w placówkach ambulatoryjnych. Celem tych działań jest powrót osób uzależnionych do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie poprzez podjęcie pracy, uzupełnienie braków w edukacji oraz podjęcie ról społecznych. Obok działań terapeutycznych mających na celu zapobieganie nawrotom uzależnienia, prowadzone są kursy zawodowe czy też kursy doskonalenia umiejętności. Często w ramach realizowanych programów zatrudniani są pracownicy socjalni, których zadaniem jest wspieranie osób uzależnionych w załatwianiu formalności urzędowych.
III Międzynarodowa Konferencja pn. „Przeciwdziałanie narkomanii na poziomie lokalnym”.
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii i Fundacja „Res Humanae” zapraszają do udziału w III Międzynarodowej Konferencji pn. „Przeciwdziałanie narkomanii na poziomie lokalnym”.

Konferencja odbędzie  się w dniach 23-25 lipca 2019 r. w Hotelu Novotel Centrum w Warszawie.  Udział w konferencji jest bezpłatny. Uczestnikom spoza Warszawy organizator zapewnia noclegi w pokojach dwuosobowych.

Konferencja skierowana jest przede wszystkim do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, bezpośrednich realizatorów programów profilaktycznych i terapeutycznych, a także organizacji pozarządowych oraz zainteresowanych ww. tematyką przedstawicieli instytucji publicznych.

Zadanie publiczne jest realizowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia i finansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. 

Więcej informacji oraz link do formularza rejestracyjnego znajduje się na stronie Fundacji Res Humanae:

http://reshumanae.org.pl/iii-miedzynarodowa-konferencja-przeciwdzialanie-narkomanii-na-poziomie-lokalnym/

 

Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii