Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Debata KBPN, NIZP-PZH i EMCDDA oraz ankieta on-line dotycząca HCV
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
W 2010 roku gminy wydały na wdrażanie gminnych programów dotyczących przeciwdziałania narkomanii 65 090 949 zł. Kwota ta stanowiła 29% wszystkich wydatków w ramach KPPN. Najwięcej wydano na realizację działań profilaktycznych - 85%. (więcej informacji dostępnych w National Report 2011).
Debata KBPN, NIZP-PZH i EMCDDA oraz ankieta on-line dotycząca HCV
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii (KBPN) oraz Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (NIZP-PZH) wraz z Europejskim Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) organizują w dniu 11 czerwca w Warszawie debatę dotyczącą zagadnień związanych z zakażeniami HCV wśród iniekcyjnych użytkowników narkotyków.

W ramach przygotowania debaty opracowana została ankieta (link poniżej), której wyniki zostaną przedstawione w trakcie spotkania.

Zapraszamy osoby zajmujące się tematyką HCV do jej wypełnienia: https://www.surveymonkey.com/r/DXM5JN6 

Spotkanie odbędzie się w formie  dyskusji panelowej oraz warsztatowej przy udziale specjalistów w zakresie zdrowia publicznego, medycyny klinicznej oraz redukcji szkód,  pracujących na różnych szczeblach systemu ochrony zdrowia w Polsce.

Cele debaty:

Cel 1 – Lepsze zrozumienie czynników utrudniających i ułatwiających dostęp
do diagnostyki zakażeń HCV:

  • Wypracowanie konsensusu dotyczącego listy najistotniejszych barier ograniczających testowanie w kierunku HCV w Polsce;
  • Sporządzenie listy działań niezbędnych do usunięcia lub zmniejszenia poszczególnych barier oraz próba hierarchizacji tych działań pod względem wykonalności.

Cel 2 – Lepsze zrozumienie czynników ograniczających i zwiększających dostępność i korzystanie z systemu opieki zdrowotnej w zakresie zakażeń HCV:

  • Wypracowanie konsensusu w zakresie głównych barier dla objęcia odpowiednią opieką zdrowotną;
  • Sporządzenie listy działań niezbędnych do usunięcia lub zmniejszenia poszczególnych barier oraz próba ich hierarchizacji pod względem wykonalności.

EMCDDA, dzięki niniejszemu projektowi, ma na celu wspieranie działań państw Unii Europejskiej w kwestii poprawy krajowych praktyk w zakresie testowania i leczenia zakażeń HCV.

Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii