Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Europejski raport narkotykowy 2019 ANKIETA
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
Programy postrehabilitacyjne dla osób po ukończonej terapii, a także osób pozostających w trakcie leczenia substytucyjnego prowadzone są w hostelach, mieszkaniach readaptacyjnych, a także w placówkach ambulatoryjnych. Celem tych działań jest powrót osób uzależnionych do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie poprzez podjęcie pracy, uzupełnienie braków w edukacji oraz podjęcie ról społecznych. Obok działań terapeutycznych mających na celu zapobieganie nawrotom uzależnienia, prowadzone są kursy zawodowe czy też kursy doskonalenia umiejętności. Często w ramach realizowanych programów zatrudniani są pracownicy socjalni, których zadaniem jest wspieranie osób uzależnionych w załatwianiu formalności urzędowych.
Europejski raport narkotykowy 2019 ANKIETA
Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) pracuje obecnie nad udoskonaleniem Europejskiego Raportu Narkotykowego.

W związku z powyższym, chcąc poznać i zrozumieć potrzeby odbiorców publikacji, EMCDDA przygotowało krótką ankietę on-line.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o poświęcenie kilku minut i udzielenie odpowiedzi
na poszczególne zagadnienia. Uzyskane informacje zwrotne będą niezwykle cenne
w procesie modyfikacji dokumentu, umożliwiając jego dostosowanie do Państwa potrzeb.

Elektroniczny kwestionariusz składa się z 12 pytań, a jego wypełnienie nie powinno trwać dłużej niż 5 minut.

Poniżej znajduje się link do ankiety:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EDR2019

Ankieta jest dostępna również w języku polskim – w celu zmiany domyślnych ustawień
(język angielski) należy rozwinąć zakładkę Language w prawym górnym rogu strony i wybrać język polski.
Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii