Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Międzynarodowa konferencja dotycząca przeciwdziałania narkomanii na poziomie lokalnym w Warszawie
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
W 2010 roku zabezpieczono ponad 269 tysiące tabletek ekstazy. Średnia cena jednej tabletki wyniosła 8 złotych. Wzrosła liczba skonfiskowanych tabletek tego narkotyku. (więcej informacji dostępnych w National Report 2011).
Międzynarodowa konferencja dotycząca przeciwdziałania narkomanii na poziomie lokalnym w Warszawie
W dniach 23-25 lipca odbyła się III międzynarodowa konferencja pn. „Przeciwdziałanie narkomanii na poziomie lokalnym”, w której łącznie wzięło udział 240 osób (Polska, Litwa, Rumunia, Portugalia, Włochy). Konferencja została zorganizowana przez Polską Fundację Pomocy Humanitarnej „Res Humanae” oraz Centrum Informacji Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Wydarzenie adresowane było przede wszystkim do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, bezpośrednich realizatorów programów profilaktycznych i terapeutycznych,
a także organizacji pozarządowych oraz zainteresowanych tematyką przedstawicieli instytucji publicznych.

W trakcie trzech dni konferencji przedstawione zostały najnowsze dane dotyczące problemu narkotyków oraz nowych substancji psychoaktywnych, jak również działania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom prowadzonym w Polsce i w Europie.

Ważnym elementem konferencji była dyskusja i wymiana doświadczeń na temat przeciwdziałania problemowi narkomanii, alkoholu oraz uzależnień behawioralnych w celu wzmocnienia programów profilaktycznych i monitoringów o lokalnym zasięgu, a także poprawienia współpracy na poziomie lokalnym.

Spotkanie spotkało się z dużym zainteresowaniem uczestników, dlatego też podjęliśmy decyzję o wydaniu publikacji prezentującej najciekawsze wystąpienia z konferencji. Publikacja będzie dostępna pod koniec roku na stronie internetowej Centrum Informacji.

Dziękujemy serdecznie za Państwa udział w niniejszym przedsięwzięciu. Kolejna konferencja dotycząca przeciwdziałania narkomanii na poziomie lokalnym planowana zostanie zorganizowana we współpracy z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej w dniach 26-27 listopada.      

Program konferencji

Opracował: Artur Malczewski

Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii