Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Nowe substancje psychoaktywne w Europie - Skala zjawiska i przeciwdziałanie
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
W 2010 roku zabezpieczono ponad 269 tysiące tabletek ekstazy. Średnia cena jednej tabletki wyniosła 8 złotych. Wzrosła liczba skonfiskowanych tabletek tego narkotyku. (więcej informacji dostępnych w National Report 2011).
Nowe substancje psychoaktywne w Europie - Skala zjawiska i przeciwdziałanie
Jaka jest skala używania nowych substancji psychoaktywnych (NSP), czyli „dopalaczy” w krajach Unii Europejskiej? Jakie rozwiązania prawne stosowane są na świecie w ramach przeciwdziałania NSP? Co to jest System Wczesnego Ostrzegania? Próba odpowiedzi na powżysze pytania zawarta jest w książce na temat nowych substancji psychoaktywnych, którą niniejszym Państwu prezentujemy.

Publikacja zawiera m.in. opis problemu NSP w Polsce, począwszy od 2008 r., a także działań w zakresie przeciwdziałania ww. zjawisku, z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych z sierpnia 2018 r. W ramach omawianego wydawnictwa opisano również problem NSP i narkotyków w kilku krajach europejskich, jak również wspomniano o sytuacji w Ameryce Południowej. Ponadto przedstawiono rozwiązania prawne dotyczące NSP, m.in. w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Łotwie czy Nowej Zelandii, opisano najbardziej popularne NSP, a także zaprezentowano System Wczesnego Ostrzegania, koordynowany przez Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (ang. skrót EMCDDA).

Jeden z rozdziałów przedstawia wyniki badań ilościowych zrealizowanych w ramach projektu I-TREND w Polce, Francji, Czechach oraz Holandii. Osoby zajmujące się profilaktyką znajdą również materiały adresowane do młodzieży. 

Opracował: Artur Malczewski

Zapraszamy do lektury!

Nowe substancje psychoaktywne w Europie - Skala zjawiska i przeciwdziałanie

 

Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii