Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Europejski Raport Narkotykowy – dane dotyczące Polski
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
Liczba problemowych użytkowników narkotyków w Polsce w 2010 roku mieściła się w przedziale 57 000-103 000 osób (więcej informacji dostępnych w National Report 2011).
Europejski Raport Narkotykowy – dane dotyczące Polski
W dniu 23 lipca br. podczas międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Fundację Res Humanae i Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie, został zaprezentowany raport dotyczący sytuacji narkotykowej w Europie uzupełniony o dane z Polski.

Osoby zainteresowane raportem Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) znajdą go na stronie Centrum Informacji: https://www.cinn.gov.pl/portal?id=105957

EMCDDA przygotowało również raporty za 2017 r. dotyczące poszczególnych krajów, w tym Polski. Raport prezentujący problem narkotyków i narkomanii w Polsce jest dostępny na stronie EMCDDA w języku angielskim:
http://www.emcdda.europa.eu/countries/drug-reports/2019/poland_en

Pod koniec roku natomiast zostanie opublikowany raport przygotowany przez Krajowe Biuro, z danymi za 2018 r. Wcześniejsza wersja raportu jest dostępna do pobrania pod następującym linkiem: https://www.cinn.gov.pl/portal?id=15&res_id=1417507

Europejski Raport Narkotykowy podczas ww. konferencji przedstawił Alessandro Pirona (EMCDDA), natomiast dane dotyczące Polski zaprezentował Artur Malczewski (Krajowe Biuro).Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii