Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / XV Konferencja programów redukcji szkód
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
W 2010 roku zarejestrowano 72 375 przestępstw stwierdzonych z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z 2005 roku. 48% czynów karalnych dotyczyło posiadania narkotyków (artykuł 62). (więcej informacji dostępnych w National Report 2011).
XV Konferencja Programów Redukcji Szkód
Od ponad 10 lat corocznie Centrum Informacji Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii (KBPN) organizuje spotkania dla przedstawicieli programów redukcji szkód.

Tegoroczna konferencja odbyła się w dniach 5-6 września w Krakowie i była współorganizowana przez Poradnię „Monar” z Krakowa.

W spotkaniu wzięło udział około 50 osób, w tym m.in. przedstawiciele organizacji pozarządowych, Urzędu Miasta Krakowa, Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, KBPN oraz Eksperci Wojewódzcy ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii z kilku województw.

Niniejsze spotkania stanowią platformę wymiany doświadczeń między realizatorami programów redukcji szkód, jak również źródło danych do monitorowania problemu narkotyków oraz nowych substancji psychoaktywnych w Polsce.

Warto podkreślić, że w tym roku oprócz polskich prelegentów, kilka prezentacji zostało wygłoszonych przez ekspertów z Holandii. 

Pomimo, że także podczas poprzednich spotkań przedstawicieli programów redukcji szkód prezentacje wygłosili również eksperci z Czech, Francji, Hiszpanii oraz Finlandii, formuła tych corocznych konferencji ma jednak na celu prezentację przede wszystkim polskich doświadczeń.

XV Spotkanie Programów Redukcji Szkód, Kraków, 5-6 września br.

W trakcie pierwszego dnia konferencji dyskutowano przede wszystkim na temat redukcji szkód w klubach oraz redukcji szkód wśród problemowych użytkowników narkotyków, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki pokoi higienicznych.

Drugiego dnia spotkania dyskutowano m.in. na temat testowania narkotyków czy problemów prawnych osób używających narkotyki. Uczestnicy konferencji obejrzeli również film pt. DROP-IN KRAKOWSKA 19, który przedstawił działania dziennej świetlicy dla osób używających narkotyki.

Ponadto w ramach konferencji została zorganizowana wizyta w „Drop-in” prowadzonym przez krakowską Poradnię „Monar” na ul. Krakowskiej 19.

Opracował: Artur Malczewski
Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii