Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Zwiększanie dostępności leczenia WZW C dla osób uzależnionych od narkotyków
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
Amfetamina jest w Polsce najpopularniejszym stymulantem. W 2010 roku ujawniono 534 kg tego narkotyku. Policja wykryła 16 laboratoriów. Średnia cena grama amfetaminy według danych CINN KBPN w 2010 roku wyniosła 39 złotych, a najczęściej występująca w sprzedaży detalicznej - 40 zł. (więcej informacji dostępnych w National Report 2011).
Zwiększanie dostępności leczenia WZW C dla osób uzależnionych od narkotyków
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii bierze udział w projekcie EMCDDA dotyczącym zwiększania dostępności leczenia WZW C w ramach systemu pomocy osobom uzależnionym od narkotyków.

Z uwagi na znaczenie iniekcyjnych użytkowników narkotyków jako populacji kluczowej z punktu widzenia eliminacji WZW C w Europie, zapewnienie szerokiego dostępu do diagnostyki WZW C i opieki stanowi jeden z celów europejskich i narodowych strategii zwalczania tej choroby. Mimo to, diagnostyka WZW C wśród iniekcyjnych użytkowników narkotyków pozostaje na niskim poziomie. Istnieje zatem pilna potrzeba tworzenia skutecznych modeli promowania diagnostyki jako pierwszego ogniwa w łańcuchu pomocowym.   

Jako że skuteczność leczenia WZW C znajduje się na wysokim poziomie, głównym priorytetem i wyzwaniem jest trafne identyfikowanie osób wymagających leczenia. Inicjatywa Redukcji Szkód EMCDDA skupia się zatem na diagnostyce WZW C. Celem inicjatywy jest wspieranie krajów w dążeniach do eliminacji WZW C poprzez zapewnianie iniekcyjnym użytkownikom narkotyków większych możliwości leczenia WZW C w ramach ośrodków leczenia uzależnień od narkotyków.

W oparciu o strukturę przeciwdziałania i implementacji przedstawioną w publikacji EMCDDA pt. Health and social responses to drug problems: a European guide (2017) (Zdrowotne i społeczne działania zaradcze wobec narkomanii: przewodnik europejski), w ramach przedmiotowej inicjatywy  opracowywane są nowe materiały i narzędzia, które dotyczą trzech etapów: definicji problemu, wyboru działań zaradczych oraz ich realizacji.

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii (KBPN) oraz Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (NIZP-PZH) wraz z Europejskim Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) zorganizowały w dniu 11 czerwca w Warszawie debatę dotyczącą zagadnień związanych z zakażeniami HCV wśród iniekcyjnych użytkowników narkotyków. EMCDDA zwróciło się do KBPN o pilotaż debaty, która ma pomóc krajom członkowskim w poprawie działań dotyczących HCV wśród użytkowników narkotyków. Pierwsza debata odbyła się w Luksemburgu na początku 2019 roku, a druga i ostatnia miała miejsce w Warszawie. 

W ramach debaty dyskutowano nad zwiększeniem dostępności do testowania na HCV, jak również nad zwiększeniem dostępności do leczenia HCV. Spotkanie odbyło się w formie dyskusji panelowej oraz warsztatowej przy udziale specjalistów w zakresie zdrowia publicznego, medycyny klinicznej oraz redukcji szkód,  pracujących na różnych szczeblach systemu ochrony zdrowia w Polsce. W ramach przygotowania ww. spotkania Centrum Informacji KBPN oraz NIZP-PZH przygotowało i przeprowadziło ankietę on-line dotyczącą tematyki HCV wśród programów redukcji szkód oraz placówek leczniczych.

Osoby zainteresowane projektem zapraszamy na stronę EMCDDA, na której znajdą Państwo również narzędzia w języku polskim:

http://www.emcdda.europa.eu/activities/promoting-hcv-hepatitis-c-virus-testing-and-linkage-care-drugs-services

 

Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii