Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / ASAP-Training – międzynarodowy projekt dotyczący profilaktyki
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
W 2010 roku 94% gmin w Polsce realizowało gminny program przeciwdziałania narkomanii lub gminny program przeciwdziałania uzależnieniom. Gminy wydały ponad 65 milionów złotych w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, tj. 29% całkowitego kosztu realizacji Krajowego Programu (więcej informacji dostępnych w National Report 2011).
ASAP-Training – międzynarodowy projekt dotyczący profilaktyki
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii bierze udział w międzynarodowym projekcie pt. „Budowanie skutecznej profilaktyki uzależnień w Europie w oparciu o analizę systemów profilaktycznych i szeroko zakrojone szkolenia zawodowe – ASAP-Training.”

Celem niniejszego projektu jest:

  • promowanie systemowego i kompleksowego podejścia do profilaktyki poprzez zidentyfikowanie kluczowych podmiotów zajmujących się profilaktyką oraz przeprowadzanie analizy systemów profilaktycznych w krajach UE;
  • podnoszenie kompetencji i umiejętności pracowników w zakresie standardów jakości profilaktyki poprzez projektowanie i wdrażanie dwuwarstwowego procesu szkoleniowego (szkolenie dla trenerów-mistrzów oraz specjalistów w zakresie profilaktyki);
  • dostosowanie standardów jakości profilaktyki w różnych systemach krajowych z zastosowaniem istniejących wytycznych.
  • wdrożenie mechanizmów umożliwiających trwałość działań projektu poprzez tworzenie sieci interesariuszy (wspieranej przez »Virtual Community Platform« – VCP), głównie poprzez stworzenie platformy internetowej dla osób zajmujących się profilaktyką.

Miło jest nam poinformować, że ukazał się pierwszy newsletter projektu, który jest dostępny pod poniższym linkiem:

https://mailchi.mp/a291adb6b252/asap-trainings-first-newsletter

Ponadto, podczas „10th EUSPR Conference” w Belgii we wrześniu br., w trakcie sesji poświęconej projektowi ASAP, przedstawiciel Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura (CINN KBPN) zaprezentował wyniki komponentu drugiego (WP2), który miał ma celu mapowanie instytucji oraz systemów profilaktycznych w Europie.

W efekcie przeprowadzonego badania otrzymano ponad 100 kwestionariuszy z 20 krajów UE, na podstawie których opracowano raport główny zawierający 20 raportów krajowych, w których szczegółowo opisano ponad 100 instytucji zajmujących się profilaktyką w UE.

 

Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii