Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Współpraca z krajami bałtyckimi w obszarze monitorowania problemu narkotyków i narkomanii
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
Zgodnie z danymi Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii w 2008 roku zidentyfikowano w Europie 13 nowych substancji psychoaktywnych. W 2009 roku liczba ta zwiększyła się do 24. W roku 2010 zidentyfikowano 40 nowych substancji.
Współpraca z krajami bałtyckimi w obszarze monitorowania problemu narkotyków i narkomanii
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii od lat współpracuje z krajami bałtyckimi w zakresie monitorowania problemu narkotyków i narkomanii w ramach sieci REITOX. Corocznie organizowane są konferencje ekspertów pracujących w krajowych centrach monitorujących (Reitox Focal Point).

W dniach 5-6 grudnia 2019 r. w Gdańsku odbyło się spotkanie zorganizowane przez Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii KBPN we współpracy z Europejskim Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA), które dotyczyło nowych substancji psychoaktywnych (NSP) oraz fentanyli.
W spotkaniu wzięło udział około 30 przedstawicieli różnych instytucji zajmujących się problemem nowych substancji psychoaktywnych z Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Niemiec oraz Portugalii (EMCDDA) – m.in. Eksperci Wojewódzcy ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii, badacze, policjanci, przedstawiciele służby celnej itp.
Celem ww. spotkania była m.in wymiana informacji na temat konsekwencji używania NSP oraz ich dostępności w Europie.

Przedmiotem spotkania, które odbyło się z kolei w 2018 r. na Litwie były nowe opioidy oraz działania z zakresu redukcji szkód.
W efekcie ww. spotkania powstała analiza sytuacji w obszarze nowych opioidów, która została zaprezentowana w 2019 r. na konferencjach naukowych w Paryżu (ISSDP), Rydze (ESSD) oraz Lizbonie (Lisbon Addicitions).

 

Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii