Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Szkolenie w ramach projektu „ASAP Training”
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
W ramach systemu leczenia udzielane są następujące świadczenia dla osób uzależnionych od narkotyków: porada diagnostyczna i terapeutyczna, psychoterapia indywidualna, grupowa i rodzinna, sesje psychoterapii psychoedukacyjnej, leczenie zespołów abstynencyjnych, terapia podtrzymująca (zapobieganie nawrotom), leczenie substytucyjne. Świadczenia te finansowane są przez Narodowy Fundusz Zdrowia na podstawie kontraktów zawieranych z publicznymi/niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej. W ostatnich latach obserwujemy wzrost nakładów na terapię uzależnień przez NFZ, ale także i wzrost wymogów stawianych świadczeniodawcom.
Szkolenie w ramach projektu „ASAP Training”
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii uczestniczy w międzynarodowym projekcie pn. „ASAP Training” (http://asap-training.eu).

W 2019 r. Krajowe Biuro zrealizowało międzynarodowe badanie mające na celu identyfikację kluczowych instytucji zajmujących się profilaktyką w Europie. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem interaktywnej mapy, która przedstawi wyniki ww. badania.

W pierwszym tygodniu lutego br. przedstawiciele Krajowego Biura wspólnie z innymi uczestnikami projektu "ASAP" szkolili trenerów EUPC podczas spotkania w Estonii.

W treningu wzięli udział eksperci z Estonii, Litwy, Łotwy, Węgier, Słowenii,Chorwacji, Włoch oraz EMCDDA.  

Kolejnymi krokami w ramach realizacji ww. projektu będą szkolenia, które zostaną przeprowadzone w 10 krajach UE, a także prace nad wdrożeniem e-learningu oraz wirtualnej społeczności praktyków.

Ponadto w dniu 6 marca podczas 63 sesji CND w Wiedniu Krajowe Biuro we współpracy z EU, UNODC oraz organizacją "A.Li.Sa." z regionu Ligurii we Włoszech organizuje side event mający na celu promocję projektu „ASAP”.
Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii