Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Polskie wydarzenie dodatkowe w Wiedniu podczas 63 sesji Comission on Narcotic Drugs (CND)
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
We wszystkich formach leczenia od kilku lat odnotowano zmniejszanie się liczby pacjentów uzależnionych od jednej substancji z jednoczesnym wzrostem liczby pacjentów mających problem z kilkoma substancjami psychoaktywnymi. Najczęstszymi połączeniami są: przetwory konopi indyjskich + alkohol; amfetamina + przetwory konopi indyjskich; opiaty + benzodiazepiny lub leki przeciwbólowe (np. tramal); opiaty + amfetamina.
Polskie wydarzenie dodatkowe w Wiedniu podczas 63 sesji Comission on Narcotic Drugs (CND)
W piątek 6 marca odbyło spotkanie dodatkowe w ramach 63 sesji Komisji Środków Odurzających ONZ (CND) zorganizowane wspólnie przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii (KBPN), organizację A.Li.Sa./ASL2 (Włochy), Komisję Europejską oraz UNODC Prevention, Treatment and Rehabilitation Section. Wydarzenie pn.: „Stworzyć profilaktykę bardziej skuteczną w Europie? Analiza systemu i szkolenia. Czy możemy to zrobić razem?” poprowadziła Pani Ambasador Dominika Krois (Stała Przedstawiciel RP przy Biurze Narodów Zjednoczonych i Organizacji Międzynarodowych w Wiedniu), która pełniła funkcję wice przewodniczącej CND.

W ramach niniejszego wydarzenia trzy osoby uczestniczące w projekcie „ASAP” wygłosiły prezentacje dla ponad 40 osób z całego świata.

Pani Rachele Donini z Włoch, koordynatorka projektu „ASAP”, zaprezentowała m.in. dokładny opis systemu szkoleń w obszarze profilaktyki.
W ramach dwóch szkoleń (Lizbona i Tallin) przeszkolonych zostało w sumie 56 trenerów, którzy aktualnie uczestniczą w internetowym szkoleniu, po ukończeniu którego zostaną trenerami EUPC. Następnym krokiem będą szkolenia realizowane przez ww. trenów adresowane do osób zajmujących się profilaktyką w danym kraju.

Pan Artur Malczewski (KBPN) zaprezentował wyniki dwóch międzynarodowych badań w ramach projektu „ASAP”, których celem była analiza systemów profilaktycznych oraz instytucji zajmujących się profilaktyką w Unii Europejskiej. Ponadto przedstawił proces implementacji europejskich standardów w Polsce. KBPN jest liderem komponentu drugiego projektu „ASAP”, w ramach którego zostały przeprowadzone omówione podczas spotkania badania.

Z kolei Pani Giovanna Campello z UNODC podkreśliła w swojej prezentacji rolę standardów oraz kompetentnych kadr, czynników niezbędnych do wdrażania skutecznych programów profilaktycznych.

Podczas dyskusji w trakcie ww. spotkania wyrażono m.in. pogląd, że profilaktyka powinna być adresowana do jak najmłodszych grup wiekowych i w tym przypadku przekaz profilaktyczny nie powinien zawierać informacji na temat substancji psychoaktywnych.

Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii