Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Europejscy naukowcy krytyczni wobec islandzkiego modelu redukcji konsumpcji alkoholu wśród młodzieży
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
Od roku 1985, czyli momentu wprowadzenia rutynowego systemu nadzoru epidemiologicznego nad HIV/AIDS w Polsce, do końca 2009 roku zarejestrowano 12784 przypadki zakażeń HIV. Wśród nich 5750 (45%) stanowiły osoby używające narkotyków w iniekcjach, w tym 4309 (75%) mężczyzn oraz 1392 (24%) kobiety (w przypadku 49 zgłoszeń nie została podana płeć osoby).
Europejscy naukowcy krytyczni wobec islandzkiego modelu redukcji konsumpcji alkoholu wśród młodzieży
Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem Europejskiego Stowarzyszenia na Rzecz Badań nad Profilaktyką (European Society for Prevention Research, EUSPR) na temat islandzkiego modelu działań profilaktycznych.

Decydenci, interesariusze oraz twórcy strategii w obszarze profilaktyki entuzjastycznie wypowiadają się o realizowanej w Islandii strategii redukcji używania alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych wśród młodzieży. Islandzki model jest szeroko promowany i rozpowszechniany. Choć wydaje się on obiecujący, Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Badań nad Profilaktyką (European Society for Prevention Research, EUSPR) nie zaleca wiernego powielania tego podejścia, a jedynie rozsądne jego wykorzystanie, tak jak w przypadku innych zasobów profilaktycznych. Nie należy implementować tego modelu w społecznościach, które nie posiadają cech charakterystycznych dla Islandii. Należy również ostrożnie podchodzić do szerokiego i komercyjnego rozpowszechniania modeli sprawdzonych zaledwie w jednym kraju.

Model islandzki to podejście środowiskowe, w którym zadania redukcji używania alkoholu i narkotyków wśród młodych osób opierają się na działaniach rodzicielskich oraz na zorganizowanych aktywnościach w czasie wolnym. Innowacja modelu islandzkiego polega na konsekwentnej i spójnej integracji tych udokumentowanych już w praktyce zasad.

Podstawowe elementy składowe modelu:

  • obejmowanie działaniami grup takich jak rodzice, młodzież, młodzi pracujący, twórcy strategii;
  • nacisk na nadzorowane i atrakcyjne zajęcia w czasie wolnym;
  • podejście oddolne angażujące w proces tworzenia właściwych członków społeczności; 
  • wykorzystywanie najnowszych i dostępnych danych na temat konsumpcji alkoholu, organizacji czasu wolnego, wpływu rodziców;
  • wdrażanie sprawdzonych mechanizmów takich jak obiady rodzinne, nadzór rodzicielski oraz strategie medialne;
  • ograniczenie ekspozycji nieletnich na zachowania ryzykowne poprzez wprowadzanie ograniczeń czasowych bądź zakazu przebywania poza domem po godzinie 22.

W opinii EUSPR model islandzki rodzi trudności w zakresie szerokiego zastosowania z perspektywy prawnej: nałożenie zakazu przebywania poza domem w godzinach nocnych nie jest oczywiste. Ponadto, gęstość zaludnienia oraz inne różnice kontekstowe – takie, jak wsparcie społeczne czy model oddolny są w wysokim stopniu charakterystyczne dla sytuacji w Islandii i nie podlegają transferom do innych krajów czy społeczności.   

O ile skuteczność omawianego podejścia w Islandii jest bezsprzeczna, dogłębna lektura raportu nie pozwala jednoznacznie stwierdzić, w jakim stopniu spadek w Islandii różni się od malejącego rozpowszechnienia używania alkoholu w Europie. Badania naukowe nie precyzują, które mechanizmy uległy zmianie wskutek zastosowania poszczególnych elementów modelu. Komunikat w sprawie modelu islandzkiego skupia się na jego wyjątkowym charakterze, sugerując konieczność zastosowania szeregu instrumentów o cechach komercyjno-naukowo-implementacyjnych. Jednakże innowacyjność przedmiotowego modelu polega na integracji istniejących komponentów, a nie tych związanych ze źródłami otwartymi.

Model islandzki wydaje się być obiecujący, natomiast w przypadku jego implementacji w innych uwarunkowaniach należy zadbać o krytyczny przegląd jego komponentów. EUSPR kieruje zaproszenie do twórców modelu islandzkiego o udział w debacie naukowej i przedstawienie swojej strategii oraz jej skutków europejskiej społeczności naukowej w obszarze profilaktyki. 

Więcej informacji znajduję się w dokumencie PDF EUSPR: http://euspr.org/wp-content/uploads/2020/02/EUSPR_Position-paper-Icelandic-model_long-version_EN.pdf

 

 

Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii