Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Międzynarodowe badanie dotyczące wpływu koronowirusa (COVID-19) na użytkowników narkotyków oraz służby pomocowe odpowiedzialne za przeciwdziałanie narkomanii
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
Od roku 1985, czyli momentu wprowadzenia rutynowego systemu nadzoru epidemiologicznego nad HIV/AIDS w Polsce, do końca 2009 roku zarejestrowano 12784 przypadki zakażeń HIV. Wśród nich 5750 (45%) stanowiły osoby używające narkotyków w iniekcjach, w tym 4309 (75%) mężczyzn oraz 1392 (24%) kobiety (w przypadku 49 zgłoszeń nie została podana płeć osoby).
Międzynarodowe badanie dotyczące wpływu koronowirusa (COVID-19) na użytkowników narkotyków oraz służby pomocowe odpowiedzialne za przeciwdziałanie narkomanii
Od początku wybuchu epidemii COVID-19 w Europie, tj. od lutego 2020, oraz od czasu wprowadzenia działań na poziomie krajowym mających na celu powstrzymanie lub złagodzenie skutków epidemii (stany epidemiczne nakazujące pozostanie w domach), pojawiają się informacje o bezprecedensowych wyzwaniach dla służb pomocowych odpowiedzialnych za przeciwdziałanie narkomanii w UE.

W celu zgłębienia informacji na temat powyższych kwestii, EMCDDA wraz z krajowymi partnerami, którym jest w Polsce Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii rozpoczęło realizację badania we wszystkich Państwach Członkowskich UE za pomocą zmodyfikowanej wersji metodologii trendspotter. Celem badania jest szybkie określenie i podniesienie stanu wiedzy na temat wpływu epidemii COVID-19 oraz podejmowanych krajowych działań zaradczych na wzory używanianarkotyków, szkody oraz poziom świadczonych usług pomocowych w UE. Celem badania jest również identyfikacja innowacyjnych działań zaradczych w tym obszarze. Badanie skupia się przede wszystkim na dokumentowaniu wyzwań oraz dostosowaniu poziomu usług pomocowych w obszarze przeciwdziałania narkomanii (dostęp do usług pomocowych, świadczenie leczenia oraz realizacja zadań z zakresu redukcji szkód).     

 

Niniejsza ankieta ma na celu pomoc Europejskiemu Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) oraz Krajowemu Biuru ds. Przeciwdziałania Narkomanii w zebraniu danych z poszczególnych krajów. Wyniki zostaną zawarte we wnioskach z ankiety, które będą opracowane przez EMCDDA a na potrzeby krajowe przez Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii KBPN.

 

Prosimy o udzielanie odpowiedzi w oparciu o fachową wiedzę, opinie oraz dane lub informacje dostępne na poziomie krajowym. Jeżeli nie mają Państwo wiedzy odnośnie obszarów zawartych w ankiecie prosimy o pominięcie pytań i zaznaczenie „nie dotyczy” jeśli jest taka odpowiedz.  Ankieta dotyczy różnych obszarów jak np. leczenie substytucyjne lub rynek narkotykowy i zdajemy sobie sprawę, iż większość z Państwa będzie w stanie odpowiedzieć tylko na część pytań, które dotyczą działania Państwa placówki/organizacji.

 

Prosimy o wypełnienie ankiety i odesłanie jej na adres Centrum Informacji KBPN do 26 kwietnia: nfpp@kbpn.gov.pl

 

Ankieta do pobrania:

Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii