Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Międzynarodowe badanie dotyczące wpływu koronowirusa (COVID-19) na użytkowników narkotyków oraz służby pomocowe odpowiedzialne za przeciwdziałanie narkomanii
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
W 2010 roku Policja stwierdziła 72 375 przestępstw, z tego najwięcej przestępstw w województwie wielkopolskim (12 855 czynów karalnych, 18% wszystkich stwierdzonych). Na drugim miejscu uplasowało się województwo śląskie (8628, 12%), a województwo mazowieckie na miejscu trzecim (8 348, 12%). Najmniej przestępstw, poniżej 2% w skali kraju, zarejestrowano na Podlasiu (1 179), w województwie podkarpackim (1392) oraz w województwie opolskim (1711). (więcej informacji dostępnych w National Report 2011).
Międzynarodowe badanie dotyczące wpływu koronowirusa (COVID-19) na użytkowników narkotyków oraz służby pomocowe odpowiedzialne za przeciwdziałanie narkomanii
Od początku wybuchu epidemii COVID-19 w Europie, tj. od lutego 2020, oraz od czasu wprowadzenia działań na poziomie krajowym mających na celu powstrzymanie lub złagodzenie skutków epidemii (stany epidemiczne nakazujące pozostanie w domach), pojawiają się informacje o bezprecedensowych wyzwaniach dla służb pomocowych odpowiedzialnych za przeciwdziałanie narkomanii w UE.

W celu zgłębienia informacji na temat powyższych kwestii, EMCDDA wraz z krajowymi partnerami, którym jest w Polsce Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii rozpoczęło realizację badania we wszystkich Państwach Członkowskich UE za pomocą zmodyfikowanej wersji metodologii trendspotter. Celem badania jest szybkie określenie i podniesienie stanu wiedzy na temat wpływu epidemii COVID-19 oraz podejmowanych krajowych działań zaradczych na wzory używanianarkotyków, szkody oraz poziom świadczonych usług pomocowych w UE. Celem badania jest również identyfikacja innowacyjnych działań zaradczych w tym obszarze. Badanie skupia się przede wszystkim na dokumentowaniu wyzwań oraz dostosowaniu poziomu usług pomocowych w obszarze przeciwdziałania narkomanii (dostęp do usług pomocowych, świadczenie leczenia oraz realizacja zadań z zakresu redukcji szkód).     

 

Niniejsza ankieta ma na celu pomoc Europejskiemu Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) oraz Krajowemu Biuru ds. Przeciwdziałania Narkomanii w zebraniu danych z poszczególnych krajów. Wyniki zostaną zawarte we wnioskach z ankiety, które będą opracowane przez EMCDDA a na potrzeby krajowe przez Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii KBPN.

 

Prosimy o udzielanie odpowiedzi w oparciu o fachową wiedzę, opinie oraz dane lub informacje dostępne na poziomie krajowym. Jeżeli nie mają Państwo wiedzy odnośnie obszarów zawartych w ankiecie prosimy o pominięcie pytań i zaznaczenie „nie dotyczy” jeśli jest taka odpowiedz.  Ankieta dotyczy różnych obszarów jak np. leczenie substytucyjne lub rynek narkotykowy i zdajemy sobie sprawę, iż większość z Państwa będzie w stanie odpowiedzieć tylko na część pytań, które dotyczą działania Państwa placówki/organizacji.

 

Prosimy o wypełnienie ankiety i odesłanie jej na adres Centrum Informacji KBPN do 26 kwietnia: nfpp@kbpn.gov.pl

 

Ankieta do pobrania:

Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii