Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Badanie dotyczące wpływu koronowirusa na użytkowników narkotyków
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
W roku 2009 zarejestrowano 709 nowych zakażeń HIV, w tym 49 (7%) dotyczyło iniekcyjnych użytkowników narkotyków. Należy jednak wskazać możliwość niedoszacowania danych, ponieważ w przypadku 523 (74%) zgłoszonych nowych zakażeń HIV w 2009 roku nie podano prawdopodobnej drogi infekcji.
Badanie dotyczące wpływu koronowirusa na użytkowników narkotyków
Od momentu wybuchu COVID-19 w całej Europie oraz późniejszych działań krajowych mających na celu ograniczenie epidemii (samoizolacja, kwarantanna, zamknięcie, zamknięcie) pojawiły się informacje na temat bezprecedensowych wyzwań w zakresie usług opieki nad osobami, które zażywają narkotyki w społeczności i w więzieniach.

Niepotwierdzone informacje wskazują również na występowanie zmian we wzorcach zażywania narkotyków i w sposobie pozyskiwania narkotyków przez ludzi. Zrozumienie i dzielenie się informacjami na temat skutków emisji COVID-19 i krajowych środków reagowania na szkody wynikające z braku dostępu do opieki oraz sposobu, w jaki służby dostosowały się do swoich potrzeb, może pomóc służbom w znalezieniu odpowiedzi.

 

W celu zbadania i szybkiego udokumentowania obecnego wpływu epidemii COVID-19 oraz krajowych reakcji w państwach członkowskich UE na zmiany w modelach używania środków odurzających, szkód i świadczenia usług, EMCDDA przeprowadza badanie z wykorzystaniem dostosowanej wersji metodyki Trendspotter we wszystkich państwach członkowskich UE, której to badanie stanowi część. Mini europejskie badanie sieci w zakresie narkotyków: COVID-19 jest częścią tego opisu i jest prowadzony w całej Europie. Celem jest zebranie informacji na temat możliwości zmiany sposobu zażywania narkotyków w Europie z powodu emisji COVID-19.

 

Cel:

Głównym celem tego badania jest lepsze zrozumienie wpływu epidemii COVID-19 na modele zażywania narkotyków w krajach UE. Aby uzyskać pełny obraz sytuacji potrzebujemy informacji od osób, które używają narkotyków.

 

Osoby mogą wziąć udział w tym sondażu, jeśli ukończyły 18. rok życia.

 

Ankieta dostępna również w języku polskim jest pod linkiem: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Mini-EWSD-COVID-19

 

Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii