Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Prace nad europejskimi standardami jakości programu profilaktycznego w obszarze narkomanii
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
W ramach systemu leczenia udzielane są następujące świadczenia dla osób uzależnionych od narkotyków: porada diagnostyczna i terapeutyczna, psychoterapia indywidualna, grupowa i rodzinna, sesje psychoterapii psychoedukacyjnej, leczenie zespołów abstynencyjnych, terapia podtrzymująca (zapobieganie nawrotom), leczenie substytucyjne. Świadczenia te finansowane są przez Narodowy Fundusz Zdrowia na podstawie kontraktów zawieranych z publicznymi/niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej. W ostatnich latach obserwujemy wzrost nakładów na terapię uzależnień przez NFZ, ale także i wzrost wymogów stawianych świadczeniodawcom.
Prace nad europejskimi standardami jakości programu profilaktycznego w obszarze narkomanii
W dniach 10-11 czerwca br. w Mediolanie odbyło się spotkanie przedstawicieli państw uczestniczących w projekcie opracowania europejskich standardów jakości programów profilaktycznych w obszarze narkomanii.

W 2009 roku Wielka Brytania, Włochy (Liguria oraz Lombardia), Hiszpania (Galicja), Węgry, Rumunia oraz Polska rozpoczęły pracę nad europejskimi standardami jakości. Pierwszym krokiem w projekcie było zebranie istniejących, przede wszystkim w Europie, standardów oraz ich analiza. W drugiej fazie przeprowadzone zostały konsultacje za pomocą ankiety on-line metodą Delphi, w której wzięło udział prawie 500 osób zajmujących się profilaktyką w Europie.

Na czerwcowym spotkaniu, zorganizowanym przez ASL Milano, omówione zostały wyniki badania on-line Delphi method oraz grup focusowych. Przedstawiciele każdego z krajów prezentowali krajowe wyniki, a liderzy projektu z Liverpool John Moores University podsumowali etap badawczy projektu. W kolejnej fazie zostaną przeprowadzone badania dotyczące możliwości wdrażania standardów za pomocą metody field testing. Opracowanie końcowej wersji standardów zaplanowane zostało na jesień 2010. Końcowy dokument zostanie opublikowany przez Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii  w Lizbonie.

W kwietniu br. trwały intensywne prace nad przygotowaniem wniosku do programu „Drug Prevention and Information”, który ma na celu kontynuowanie projektu nad  Europejskimi Standardami. W przypadku przyznania środków, w 2011 roku kilkanaście krajów europejskich rozpocznie wdrażanie standardów. Polska razem z Włochami będzie współliderem komponentu, który będzie miał na celu szkolenia z zakresu standardów.

...więcej informacji o projekcie

 

Oto kilka zdjęć ze spotkania

Projekt realizowany jest ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programme of Community Action in Field of Public Health (2003 – 2008) No 2007304

plik w formacie jpg

Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii