Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Szkolenie z monitorowania problemu narkotyków i narkomanii na Mazowszu
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
W 2010 roku 94% gmin w Polsce realizowało gminny program przeciwdziałania narkomanii lub gminny program przeciwdziałania uzależnieniom. Gminy wydały ponad 65 milionów złotych w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, tj. 29% całkowitego kosztu realizacji Krajowego Programu (więcej informacji dostępnych w National Report 2011).
Szkolenie z monitorowania problemu narkotyków i narkomanii na Mazowszu
W dniu 6 lipca br. w siedzibie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej (Warszawa, ul. Nowogrodzka 62a) odbędzie się szkolenie z zakresu monitorowania problemu narkotyków i narkomanii dla gmin, które uczestniczyły w pierwszym cyklu szkoleniowym.

Lipcowe spotkanie jest czwartym i ostatnim w bieżącym cyklu szkoleniowym, które będzie poświęcone prowadzeniu lokalnego monitorowania. Na spotkaniu przedstawiciele gmin będą prezentować wstępne wersje raportów gminnych. Celem spotkania jest wsparcie zespołów monitorujących w przygotowaniu końcowych wersji raportów.

Gminy biorące udział w tegorocznych szkoleniach, chcące wziąć udział w ostatnim szkoleniu 6 lipca br. proszone są o kontakt z Panem Piotrem Oniszk: piotr.oniszk@mcps.com.pl.

Nowe gminy z województwa mazowieckiego, które są zainteresowane udziałem w projekcie monitorowania zapraszamy na nowy cykl szkoleń, który rozpocznie się we wrześniu. Pierwsze szkolenie dla  nowych gmin zostanie zorganizowane w dniach 7- 8 września 2010 r. Informacje o wrześniowym szkoleniu ukażą się pod koniec lipca na stronie MCPS.

Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii