Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Najnowsze dane dotyczące problemu narkotyków i narkomanii w krajach europejskich
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
W 2010 roku Policja stwierdziła 72 375 przestępstw, z tego najwięcej przestępstw w województwie wielkopolskim (12 855 czynów karalnych, 18% wszystkich stwierdzonych). Na drugim miejscu uplasowało się województwo śląskie (8628, 12%), a województwo mazowieckie na miejscu trzecim (8 348, 12%). Najmniej przestępstw, poniżej 2% w skali kraju, zarejestrowano na Podlasiu (1 179), w województwie podkarpackim (1392) oraz w województwie opolskim (1711). (więcej informacji dostępnych w National Report 2011).
Najnowsze dane dotyczące problemu narkotyków i narkomanii w krajach europejskich
Corocznie Krajowe Punkty Monitorujące (Reitox National Focal Points) przygotowują Krajowe Raporty dotyczące problemu narkotyków i narkomanii.

Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) opracowuje Roczny Raport wykorzystując informacje zawarte w Krajowych Raportach. W Krajowych Raportach znaleźć można najnowsze dane epidemiologiczne dotyczące problemu narkotyków i narkomanii, a także opis działań podejmowanych w odpowiedzi na zjawisko. Ponadto każdego roku w raportach zamieszczane są dane dotyczące wybranych zagadnień pogłębiających wiedzę o problemie narkotyków i narkomanii w ściśle sprecyzowanych obszarach.  W ubiegłym roku 29 krajów przygotowało Krajowe Raporty, które są dostępne na stronie EMCDDA.

 

National Report

Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii