Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Nowe zmiany w Ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
W 2010 roku 94% gmin w Polsce realizowało gminny program przeciwdziałania narkomanii lub gminny program przeciwdziałania uzależnieniom. Gminy wydały ponad 65 milionów złotych w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, tj. 29% całkowitego kosztu realizacji Krajowego Programu (więcej informacji dostępnych w National Report 2011).
Nowe zmiany w Ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii
Z dniem 25 sierpnia 2010 roku wchodzi w życie Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Na mocy nowej Ustawy objętych kontrolą będzie kilkanaście substancji stanowiących składnik tzw. dopalaczy, w tym również syntetyczne kanabinoidy: CP47, 497; CP 47,497-C6-Homolog; CP 47,497-C8-Homolog; CP 47,497-C9-Homolog; HU-210; JWH-073; JWH-200; JWH-250; JWH-398 oraz mefedron.

Pełny tekst Ustawy z dnia 10 czerwca 2010 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 143, poz. 962)

 

Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii