Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Konferencja pełnomocników ds. profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom w województwie małopolskim
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
Od kliku lat odnotowujemy stabilny trend w liczbie zgonów z powodu narkotyków. W 2007 roku zarejestrowano 214 bezpośrednich zgonów z powody zażycia narkotyków.
Konferencja pełnomocników ds. profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom w województwie małopolskim
W dniu 13 września 2010 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie odbyła się pierwsza w tym roku konferencja dla samorządów gminnych poświęcona problematyce profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom.

Na konferencji omawiane były kwestie dotyczące problemu narkotyków i narkomanii ze szczególnym uwzględnieniem monitorowania na poziomie lokalnym.

Konferencję zorganizował Ekspert Wojewódzki ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Pani Marta Mordarska przy współpracy z Departamentem Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Spotkanie otworzył Pan Wojciech Kozak – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego, który powitał gości, a także zadeklarował osobiste zaangażowanie i poparcie dla działań z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania problemom narkotykowym.

Pani Ekspert zaprezentowała publikację Monitoring narkotyków i narkomanii w Województwie Małopolskim. W publikacji znalazły się informacje z badań realizowanych na zlecenie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, kluczowe dane z Raportu Wojewódzkiego Województwa Małopolskiego w zakresie problematyki narkotyków i narkomanii, a także założenia dotyczące tworzenia gminnych raportów narkotykowych.

plik w formacie jpg

Przedstawiciel Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii (Pan Artur Malczewski) przybliżył m.in systemowe rozwiązania dotyczące monitorowania narkotyków i narkomanii w Europie i w Polsce z uwzględnieniem najnowszych danych prezentujących skalę problemów narkotykowych. Ponadto omówił najnowsze planowane zmiany prawne dotyczące problemu narkotyków i narkomanii.

Pan Janusz Gruca, socjolog  przedstawił najważniejsze elementy i zasady tworzenia gminnych raportów narkotykowych, a także istotne źródła danych w obszarze problemów narkotykowych. Na zakończenie konferencji przedstawiciele gmin aktywnie włączyli się w dyskusję.  Szczególne zainteresowanie  uczestników wzbudziły plany zmian w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii. W trakcie dyskusji uczestnicy zgłaszali również potrzebę organizowania częstszych szkoleń w zakresie problematyki uzależnień.

 

Zdjęcia ze spotkania...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii