Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / "Dopalacze-wypalacze" - ulotka dla rodziców oraz scenariusz spotkania z rodzicami - materiały do pobrania
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
W ramach systemu leczenia udzielane są następujące świadczenia dla osób uzależnionych od narkotyków: porada diagnostyczna i terapeutyczna, psychoterapia indywidualna, grupowa i rodzinna, sesje psychoterapii psychoedukacyjnej, leczenie zespołów abstynencyjnych, terapia podtrzymująca (zapobieganie nawrotom), leczenie substytucyjne. Świadczenia te finansowane są przez Narodowy Fundusz Zdrowia na podstawie kontraktów zawieranych z publicznymi/niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej. W ostatnich latach obserwujemy wzrost nakładów na terapię uzależnień przez NFZ, ale także i wzrost wymogów stawianych świadczeniodawcom.
"Dopalacze-wypalacze" - ulotka dla rodziców oraz scenariusz spotkania z rodzicami
Szanowni Państwo! Na stronie internetowej Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii znajdą Państwo informacje dotyczące tzw. dopalaczy.

Zamieszczone zostały następujące opracowania:

1. Ulotka dla rodziców wydana w ramach kampanii Ministerstwa Zdrowia i Krajowego  Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii ... czytaj więcej

2. Scenariusz zajęć z rodzicami w szkole na temat tzw. dopalaczy (narzędzie dla pedagogów, psychologów i nauczycieli) ... czytaj więcej

Zachęcamy do zapoznania się z przygotowanymi materiałami!

Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii