Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Raport dotyczący przestępczości narkotykowej oraz nielegalnego rynku narkotyków
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
W latach 2009-2010 w związku z przeciwdziałaniem rozszerzaniu się zjawiska używania tzw. dopalaczy, trzy razy nowelizowano ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii. Łącznie zdelegalizowano w tym okresie 27 substancji oraz roślin o działaniu psychoaktywnym. Jest to największa liczba substancji zdelegalizowanych w tak krótkim czasie w historii prawa narkotykowego w Polsce i jedna z największych w Europie.
Raport dotyczący przestępczości narkotykowej oraz nielegalnego rynku narkotyków
W raporcie przedstawiono dane z roku 2009 na tle wcześniejszych informacji.

Ostatnie dane pokazują na zwiększenie zaangażowania Policji w walkę z przestępczością narkotykową. W 2009 roku wzrosła  liczba przestępstw stwierdzonych z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. W przypadku większości narkotyków zwiększyły się ilości ujawnionych substancji, jedyny spadek odnotowano w przypadku haszyszu i ekstazy. Ponadto badania ankietowe prowadzone wśród młodzieży pokazują na spadek dostępności narkotyków.

Zapraszamy do lektury!

 

„Nielegalny rynek oraz redukcja podaży na narkotyki” Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomani, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomani, 2010.

Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii