Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / XIX Konferencja Ekspertów Wojewódzkich ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
Nowe zachorowania na AIDS w roku 2009 dotyczyły 51 iniekcyjnych użytkowników narkotyków, co stanowi ogółem 40% wszystkich nowych zachorowań w roku sprawozdawczym. Brak danych na temat prawdopodobnej drogi transmisji dotyczy 25 przypadków (20%).
XIX Konferencja Ekspertów Wojewódzkich ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii
W dniach 16 – 17 grudnia 2010 r. w Krakowie odbyła się XIX Konferencja Ekspertów Wojewódzkich ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii, która wpisuje się w cykl spotkań organizowanych w ramach sieci Ekspertów Wojewódzkich.

Podczas konferencji omówiono najważniejsze bieżące kwestie dotyczące funkcjonowania sieci Ekspertów Wojewódzkich oraz sytuację monitorowania problemu narkotyków i narkomanii w poszczególnych województwach. Zaprezentowane zostały założenia projektu Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016, w szczególności w obszarach skierowanych do jednostek samorządu terytorialnego. Przedstawiono najnowsze dostępne informacje na temat zjawiska narkotyków i narkomanii, w tym tzw. dopalaczy. W drugim dniu spotkania zaprezentowano system sprawozdawczości elektronicznej służący do gromadzenia i przekazywania do CINN KBPN danych epidemiologicznych z poszczególnych województw. Podczas konferencji przedyskutowano także stan prac nad projektem badawczym dotyczącym rozpowszechnienia używania substancji psychoaktywnych w populacji generalnej, jaki realizowany jest na poziomie ogólnopolskim oraz w 8 województwach. Omówiono ponadto Europejskie Standardy Programu Profilaktycznego.

W roku 2011 planowane są dwie konferencje sieci Ekspertów Wojewódzkich ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii (jedna konferencja organizowana przez CINN KBPN, druga – współorganizowana przez Eksperta Wojewódzkiego związana z prezentacją rozwiązań w zakresie monitorowania oraz przeciwdziałania zjawisku narkotyków i narkomanii w wybranym województwie).

Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii