Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Raport na temat aktywności gmin w realizacji zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (KPPN)
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
W 2010 roku podejrzanych z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii było 26 865. Najwięcej osób zarejestrowano w województwie mazowieckim (4678 osób, 17,5% wszystkich podejrzanych) następnie dolnośląskim (3325, 13%). Na trzecim miejscu jest również województwo śląskie z liczbą 2610 podejrzanych, co stanowi 10% wszystkich podejrzanych osób w 2010. (więcej informacji dostępnych w National Report 2011).
Raport na temat aktywności gmin w realizacji zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (KPPN)
W 2009 roku na realizację KPPN gminy wydały 64 miliony złotych, co oznacza wzrost o 6 milionów w stosunku do roku 2008. W ramach tych środków 98% zostało przeznaczonych na profilaktykę i leczenie, rehabilitację oraz postrehabilitację, a 2% na badania i monitoring.

Raport analizuje przede wszystkim zróżnicowanie terytorialne działań profilaktycznych podejmowanych przez gminy, jak również poziom wydatków. Najczęściej gminy wspierają programy profilaktyki pierwszorzędowej (70% gmin). W o wiele mniejszym stopniu podejmowane są działania z zakresu profilaktyki drugorzędowej (17%).

Zapraszamy do lektury!

„Realizacja Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przez gminy w 2009 roku zakres działań i trendy”, Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, 2010.

Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii