Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Szkolenie dotyczące monitorowania zgłaszalności do leczenia z powodu problemu narkotyków (Treatment Demand Indicator TDI) 22.02.2011 r. w Warszawie
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
Od kliku lat odnotowujemy stabilny trend w liczbie zgonów z powodu narkotyków. W 2007 roku zarejestrowano 214 bezpośrednich zgonów z powody zażycia narkotyków.
Szkolenie dotyczące monitorowania zgłaszalności do leczenia z powodu problemu narkotyków (Treatment Demand Indicator TDI) 22.02.2011 r. w Warszawie
W związku z wdrażaniem przez Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii projektu monitorowania zgłaszalności do leczenia z powodu problemu narkotyków (Treatment Demand Indicator TDI), w dniu 22 lutego 2011 r. w siedzibie KBPN w Warszawie odbyło się szkolenie dla placówek uczestniczących w projekcie oraz placówek rozpoczynających działania w ramach systemu.

W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele zakładów opieki zdrowotnej prowadzących leczenie lub rehabilitację osób używających środków odurzających lub substancji psychotropowych. W trakcie spotkania przedstawione zostały założenia metodologiczne projektu, m.in. protokół monitorowania, zakresy zbieranych danych i narzędzia do monitorowania. Ponadto przeprowadzono praktyczne ćwiczenia z obsługi aplikacji elektronicznej wykorzystywanej w projekcie.

W kwietniu br. CINN KBPN planuje organizację spotkania roboczego z przedstawicielami placówek uczestniczących w monitorowaniu dotyczącego rewizji protokołu TDI.

 

Ponadto również w kwietniu br. planowane jest szkolenie dla nowych placówek (placówki zainteresowane uczestnictwem w projekcie monitorowania zgłaszalności do leczenia z powodu problemu narkotyków prosimy o kontakt na adres mailowy: tdi@kbpn.gov.pl).

 

W czerwcu br. zostanie zorganizowana III Ogólnopolska Konferencja placówek uczestniczących w programie monitorowania zgłaszalności do leczenia z powodu narkotyków (Treatment Demand Indicator TDI).

Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii