Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Polska delegacja pod przewodnictwem Pana Adama Fronczaka Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia odbyła w dniach 7-8 marca 2011 r. wizytę w Europejskim Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) w Lizbonie.
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
W roku 2009 zarejestrowano 709 nowych zakażeń HIV, w tym 49 (7%) dotyczyło iniekcyjnych użytkowników narkotyków. Należy jednak wskazać możliwość niedoszacowania danych, ponieważ w przypadku 523 (74%) zgłoszonych nowych zakażeń HIV w 2009 roku nie podano prawdopodobnej drogi infekcji.
Polska delegacja pod przewodnictwem Pana Adama Fronczaka Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia odbyła w dniach 7-8 marca 2011 r. wizytę w Europejskim Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) w Lizbonie.
W dwudniowym spotkaniu z Panem Wolfgangiem Götzem Dyrektorem EMCDDA, pracownikami agencji oraz przedstawicielami Komisji Europejskiej wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, Instytutu Leków oraz Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie.

Celem spotkania było omówienie zasad współpracy oraz planu działań polskiej prezydencji
w Unii Europejskiej w drugiej połowie roku. Ponadto kluczowymi tematami spotkania były zagadnienia związane z monitorowaniem oraz przeciwdziałaniem nowym substancjom psychoaktywnym, w szczególności „dopalaczom”. W trakcie spotkania strona polska przedstawiła wyniki badań epidemiologicznych, analiz oraz działań profilaktycznych podjętych w związku z „dopalaczami”. Zaprezentowany został także program polskiej prezydencji. Pracownicy EMCDDA omówili m.in. zasady działania Systemu Wczesnego Ostrzegania  o Nowych Narkotykach oraz rozwiązania prawne w Europie dotyczące „dopalaczy”.

Pan Wolfgang Göetz Dyrektor EMCDDA podkreślił, że wspieranie krajów członkowskich Unii Europejskiej jest istotnym zadaniem EMCDDA,  dlatego też ważne jest otrzymywanie informacji zwrotnej od państw członkowskich UE na temat pracy EMCCDA. Ponadto podkreślił bardzo owocną współpracę w ostatnich latach z polskim REITOX Focal Point, ekspertami, naukowcami z Polski, jak również z siecią Ekspertów Wojewódzkich ds. informacji o narkotykach i narkomanii.

Zapraszamy do zapoznania się z informacją prasową Ministerstwa Zdrowia oraz notatką EMCDDA na temat wizyty.

Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii