Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Raport z badań wśród młodzieży
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
Dane o prawomocnych wyrokach skazujących pochodzą ze statystki Ministerstwa Sprawiedliwości. W 2009 roku zarejestrowano lekki spadek liczby osób skazanych z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z 20 631 (2008) do 20 024. Najwięcej skazanych odnotowano w 2007 roku (20 801). Spośród wszystkich osób skazanych prawomocnie (20 024) na karę pozbawienia wolności skazano 14 739 w 2009 roku, z tego 85% otrzymało karę w zawieszeniu. (więcej informacji dostępnych w National Report 2011).
Raport z badań wśród młodzieży
Pod koniec 2010 roku Centrum Badania Opinii Społecznej wraz z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii przeprowadziło badania na reprezentatywnej próbie uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych.

Badanie metodą ankiety audytoryjnej pt. „Konsumpcja substancji psychoaktywnych przez młodzież szkolną - Młodzież 2010” zrealizowano na ogólnopolskiej próbie losowej 65 szkół w listopadzie 2010 roku. Przedmiotem badania był pomiar używania substancji zarówno legalnych, jak i nielegalnych (alkohol, tytoń, „dopalacze”, narkotyki). Ponadto młodzież zapytano również m.in. o udział w grach losowych, a także o plany, dążenia i aspiracje życiowe.

Zapraszamy do lektury raportu!

Plik w formacie pdf

Prezentacje z najważniejszymi wynikami raportu znajdą Państwo we wcześniejszej wiadomości: http://www.cinn.gov.pl/portal?id=299786

Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii