Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / III Ogólnopolska konferencja przedstawicieli gmin uczestniczących w projekcie monitorowania problemu narkotyków i narkomanii
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
W 2010 roku 94% gmin w Polsce realizowało gminny program przeciwdziałania narkomanii lub gminny program przeciwdziałania uzależnieniom. Gminy wydały ponad 65 milionów złotych w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, tj. 29% całkowitego kosztu realizacji Krajowego Programu (więcej informacji dostępnych w National Report 2011).
III Ogólnopolska konferencja przedstawicieli gmin uczestniczących w projekcie monitorowania problemu narkotyków i narkomanii.
W dniach 14-15 grudnia br. w Ośrodku Szkoleniowym Centrum Falenty w Falentach k. Warszawy odbyła się III Ogólnopolska konferencja przedstawicieli gmin uczestniczących w projekcie monitorowania problemu narkotyków i narkomanii, w której wzięło udział 40 osób, w tym 3 Ekspertów Wojewódzkich ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii.

Konferencja została podzielona na 4 odrębne sesje. Podczas pierwszej z nich przedstawiciele Krajowego Biura zaprezentowali najnowsze dane dotyczące problemu narkotyków i narkomanii w Polsce i Europie.

W trakcie sesji dotyczącej ram prawnych przeciwdziałania narkomanii oraz rekomendowanych  przedstawiono nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. ze szczególnym uwzględnieniem zadań dla gmin, zadania dla samorządów wynikające z Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016, jak również zaprezentowano i omówiono programy profilaktyczne i terapeutyczne rekomendowane przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii („Unplugged”, „Fred goes net” oraz „Candis”).

Ważnym punktem spotkania była sesja poświęcona monitorowaniu zjawiska narkotyków
i narkomanii na poziomie kraju i lokalnie, podczas której przedstawiciele Opola, Sopotu oraz Zduńskiej Woli zaprezentowali raporty z monitoringu lokalnego na terenie swoich gmin.

Ostatnia sesja dotyczyła aktywności podejmowanych przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. W trakcie trwania sesji Dyrektor Krajowego Biura – Pan Piotr Jabłoński zaprezentował osiągnięcia polskiej prezydencji w Unii Europejskiej, zaprezentowano ostatnią kampanię Biura pn. „Na co mi to”, a także omówiono  sytuację dopalaczy na polskiej scenie narkotykowej, przedstawiono informacje nt. Funduszu Hazardowego oraz wskaźnika zgłaszalności do leczenia.

Kolejna ogólnopolska konferencja planowana jest na kwiecień 2012 roku.

Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii