Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Wdrażanie wskaźnika zgłaszalności do leczenia
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
We wszystkich formach leczenia od kilku lat odnotowano zmniejszanie się liczby pacjentów uzależnionych od jednej substancji z jednoczesnym wzrostem liczby pacjentów mających problem z kilkoma substancjami psychoaktywnymi. Najczęstszymi połączeniami są: przetwory konopi indyjskich + alkohol; amfetamina + przetwory konopi indyjskich; opiaty + benzodiazepiny lub leki przeciwbólowe (np. tramal); opiaty + amfetamina.
Wdrażanie wskaźnika zgłaszalności do leczenia
Pod koniec roku (30 listopada – 1 grudnia) zorganizowana została w Warszawie IV Konferencja placówek uczestniczących w programie monitorowania zgłaszalności do leczenia z powodu problemu narkotyków.

W trakcie corocznej konferencji przedstawiono stan problemu narkotykowego w Europie wg sprawozdania rocznego EMCDDA za rok 2011, streszczenie spotkania oraz wniosków z TDI Reitox National Academy, które odbyło się w październiku b.r. w Warszawie oraz dane uzyskane w pilotażu TDI za lata 2008, 2009 oraz 2010.

Ponadto omówiono proces raportowania danych w ramach zgłaszalności do leczenia z powodu problemu narkotyków oraz zmiany jakie w nim zajdą w związku z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Ważnym punktem spotkania było omówienie stworzenia w roku 2012 sieci Koordynatorów Wojewódzkich TDI oraz zasad ich współpracy z Krajowym Biurem oraz placówkami. Koordynatorzy Wojewódzcy mają wspierać CINN KBPN w zwiększaniu liczby placówek leczniczych raportujących danych do KBPN.

Na luty 2012 planowana jest I Konferencja Koordynatorów Wojewódzkich TDI, natomiast kolejna, V Konferencja placówek uczestniczących w programie monitorowania zgłaszalności do leczenia z powodu problemu narkotyków przewidywana jest na wrzesień 2012 roku.

Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii