Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Wdrażanie wskaźnika zgłaszalności do leczenia
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
W 2010 roku na realizację Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii wydano prawie 193 miliony złotych, z tego 29% stanowiły wydatki jednostek samorządu terytorialnego (więcej informacji dostępnych w National Report 2011).
Wdrażanie wskaźnika zgłaszalności do leczenia
Pod koniec roku (30 listopada – 1 grudnia) zorganizowana została w Warszawie IV Konferencja placówek uczestniczących w programie monitorowania zgłaszalności do leczenia z powodu problemu narkotyków.

W trakcie corocznej konferencji przedstawiono stan problemu narkotykowego w Europie wg sprawozdania rocznego EMCDDA za rok 2011, streszczenie spotkania oraz wniosków z TDI Reitox National Academy, które odbyło się w październiku b.r. w Warszawie oraz dane uzyskane w pilotażu TDI za lata 2008, 2009 oraz 2010.

Ponadto omówiono proces raportowania danych w ramach zgłaszalności do leczenia z powodu problemu narkotyków oraz zmiany jakie w nim zajdą w związku z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Ważnym punktem spotkania było omówienie stworzenia w roku 2012 sieci Koordynatorów Wojewódzkich TDI oraz zasad ich współpracy z Krajowym Biurem oraz placówkami. Koordynatorzy Wojewódzcy mają wspierać CINN KBPN w zwiększaniu liczby placówek leczniczych raportujących danych do KBPN.

Na luty 2012 planowana jest I Konferencja Koordynatorów Wojewódzkich TDI, natomiast kolejna, V Konferencja placówek uczestniczących w programie monitorowania zgłaszalności do leczenia z powodu problemu narkotyków przewidywana jest na wrzesień 2012 roku.

Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii