Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Konkurs grantowy Komisji Europejskiej „Profilaktyka Narkotykowa i Informacja o Narkotykach” - Action Grants 2011/2012
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
Amfetamina jest w Polsce najpopularniejszym stymulantem. W 2010 roku ujawniono 534 kg tego narkotyku. Policja wykryła 16 laboratoriów. Średnia cena grama amfetaminy według danych CINN KBPN w 2010 roku wyniosła 39 złotych, a najczęściej występująca w sprzedaży detalicznej - 40 zł. (więcej informacji dostępnych w National Report 2011).
Konkurs grantowy Komisji Europejskiej „Profilaktyka Narkotykowa i Informacja o Narkotykach” - Action Grants 2011/2012
Na stronie Komisji Europejskiej ukazało się zaproszenie do składania projektów w ramach tzw. Action Grants 2011/2012 czyli grantów przeznaczonych na realizację konkretnych projektów w ramach programu „Profilaktyka Narkotykowa i Informacja o Narkotykach” (Drug Prevention and Information). Termin składania aplikacji mija 17 kwietnia 2012 r. o godzinie 12.00.

Cele programu:

Program „Profilaktyka Narkotykowa i Informacja o Narkotykach” ma na celu realizację zadań związanych z zapobieganiem problemowi narkotyków i narkomanii. Program skupia się na redukcji popytu na narkotyki poprzez profilaktykę, ograniczanie szkód, analizę stosowanych dotychczas polityk, a także włączanie społeczeństwa obywatelskiego w proces przeciwdziałania narkotykom i narkomanii.

Kto może aplikować:

O otrzymanie wsparcia KE w ramach tego grantu ubiegać się mogą: organizacje pozarządowe, uniwersytety, instytucje badawcze, władze lokalne i regionalne.

 Projekt musi spełniać następujące warunki: 

  • W projekcie muszą brać udział co najmniej 2 podmioty (o charakterze non-profit) z co najmniej 2 państw UE;
  • Projekt musi mieć charakter non-profit;
  • Min. wartość projektu nie może być mniejsza niż 75 000 euro;
  • Maks. współfinansowanie Komisji Europejskiej nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów projektu - pozostały wkład finansowy (20 %) wnoszą podmioty realizujące projekt;
  • Czas trwania projektu nie może przekroczyć 24 miesięcy;
  • Komisja Europejska podkreśla, że preferowane będą duże projekty, uwzględniające uczestnictwo partnerów z wielu państw UE. 

Jak aplikować:

Należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi na stronach Komisji Europejskiej:

  • Informacja nt. grantu:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/grants/dpip_ag_2011_2012_en.htm

  • Informacja nt. programu „Profilaktyka Narkotykowa i Informacja o Narkotykach”:

http://ec.europa.eu/justice/anti-drugs/programme/drug-prevention-information/index_en.htm

Procedura składania aplikacji możliwe jest jedynie on-line poprzez stronę Komisji Europejskiej. W tym celu należy zarejestrować się w systemie PRIAMOS. Informacje nt. rejestracji znajdą Państwo pod linkiem:

http://ec.europa.eu/justice/grants/priamos/index_en.htm 

Termin składania aplikacji mija 17 kwietnia 2012 r.  o godzinie 12.00.

Pytania (w jęz. angielskim) dotyczące możliwości pozyskania grantu prosimy kierować na adres Komisji Europejskiej:

JUST-DRUGS-PROGRAMME@ec.europa.eu

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii nie pośredniczy w żaden sposób w procedurze przyznawania grantów, za którą odpowiedzialna jest wyłącznie Komisja Europejska.

 

 

Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii