Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / I Spotkanie Koordynatorów Wojewódzkich TDI KBPN
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
We wszystkich formach leczenia od kilku lat odnotowano zmniejszanie się liczby pacjentów uzależnionych od jednej substancji z jednoczesnym wzrostem liczby pacjentów mających problem z kilkoma substancjami psychoaktywnymi. Najczęstszymi połączeniami są: przetwory konopi indyjskich + alkohol; amfetamina + przetwory konopi indyjskich; opiaty + benzodiazepiny lub leki przeciwbólowe (np. tramal); opiaty + amfetamina.
I Spotkanie Koordynatorów Wojewódzkich TDI KBPN
W celu wsparcia placówek leczniczych, które zostały zobowiązane do przekazywania Biuru informacji w ramach systemu monitorowania zgłaszalności do leczenia z powodu używania narkotyków (Treatment Demand Indicator), Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomani, w marcu 2012 roku powołało Sieć Koordynatorów Wojewódzkich TDI KBPN.

W dniu 29 marca 2012 roku w KBPN w Warszawie odbyło się I spotkanie w ramach sieci.

Sieć Koordynatorów jest odpowiedzią na wprowadzone w nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii rozwiązania prawne dotyczące monitorowania osób zgłaszających się do leczenia. Została powołana w związku z potrzebą przygotowania działań umożliwiających implementację TDI w całym kraju.

Do zadań Koordynatorów będzie należało nawiązanie kontaktu z placówkami zamierzającymi rozpocząć sprawozdawczość w roku 2012, przeszkolenie przedstawicieli placówek z zakresu metodologii projektu, zbierania danych, obsługi aplikacji elektronicznej TDI Manager oraz przedstawienie zasad współpracy z CINN KBPN. Ponadto Koordynator Wojewódzki będzie na bieżąco wspierał placówkę w zbieraniu i przekazywaniu danych do CINN KBPN.

Pierwsze szkolenia Koordynatorów TDI KBPN dla przedstawicieli kilkudziesięciu placówek prowadzących leczenie osób problemowo używających narkotyków rozpoczną się w kwietniu 2012 roku.

Placówki zainteresowane podjęciem współpracy z Koordynatorem Wojewódzkim TDI KBPN proszone są o kontakt mailowy na: tdi@kbpn.gov.pl oraz bezpośrednio z Koordynatorami Wojewódzkimi TDI KBPN:

 

p. Jolanta Celebucka

województwo kujawsko - pomorskie

Wojewódzka Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia

ul. Szosa Bydgoska 1, 87-100 Toruń

(56) 622 68 31

kaczmarpik@poczta.fm

 

p. Wiesława Górkiewicz

województwo małopolskie

NZOZ Małopolskie Centrum Profilaktyki i Leczenia Uzależnień

ul. Stoczniowców 7, 30-709 Kraków

(12) 262 95 49

wieslawa.gorkiewicz@gmail.com

 

p. Monika Juchniewicz

województwo podlaskie

Stowarzyszenie DROGA NZOZ Młodzieżowy Ośrodek Terapii i Readaptacji „Etap”

ul. Włókiennicza 7, 15-464 Białystok

(85) 744 52 24

m.juchniewicz.etap@wp.pl

 

p. Adam Kasprzyk

województwo śląskie

Katolicki Ośrodek Wychowania i Terapii Młodzieży "Nadzieja"

ul. Barkowska 167 c, 43-346 Bielsko-Biała

(33) 816 07 67, 665 020 122

osrodek@nadzieja.bielsko.pl;aekasprzyk@gmail.com

 

p. Joanna Kulus

województwo łódzkie

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Monar”, Ośrodek Rehabilitacyjno- Readaptacyjny dla Dzieci i Młodzieży

ul. Tuszyńska 106, 93-305 Łódź, Filia ul. Żwirki 1a, 95-035 Ozorków

792 374 083

joanna_kulus@wp.pl

 

 

p. Barbara Rodak

województwo mazowieckie

K.D.K Lendzion NZOZ "Mały Rycerz"

ul. Brzeska 13, 03-737 Warszawa

(22) 670 02 26, 516 022 402

metadon@op.pl

 

p. Olga Rodek

województwo śląskie

NZOZ ZLO "Szansa"

ul. Cmentarna 18, 44-171 Pławniowice

(32) 230 32 47

nzozszansa@neostrada.pl

 

p. Michał Sirecki

województwo dolnośląskie

Poradnia Terapii Uzależnienia Od Substancji Psychoaktywnych (Metadon)

ul. Podwale 7, 50-043 Wrocław

(71) 356 07 80, 501 158 754

Michal.Sirecki@gmail.com

 

p. Urszula Sokalska

województwo śląskie

Poradnia Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych i Współuzależnień w Chorzowie

urszulasokalska@gmail.com

 

p. Lucyna Agnieszka Stefaniak

województwo lubelskie

NZOZ Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR

Aleja Królewska 3A, 24-100 Puławy

606 953 002, (81) 886 42 36

agnieszka.st@autograf.pl

 

p. Elżbieta Szlęk - Malik

województwo małopolskie

NZOZ Małopolskie Centrum Profilaktyki i Leczenia Uzależnień

ul. Stoczniowców 7, 30-709 Kraków

(12) 262 95 49

szlekmalik@op.pl

 

p. Barbara Ziółkowska

województwo kujawsko - pomorskie

Wojewódzka Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia

ul. Szosa Bydgoska 1, 87-100 Toruń

(56) 622 68 31

dodziu1964@o2.pl

Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii