Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Wzór kwestionariusza sprawozdawczego dla Gmin dot. realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2012 r.
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
W 2010 roku na realizację Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii wydano prawie 193 miliony złotych, z tego 29% stanowiły wydatki jednostek samorządu terytorialnego (więcej informacji dostępnych w National Report 2011).
Wzór kwestionariusza sprawozdawczego dla Urzędów Gmin dot. realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2012 r.
Poniżej do pobrania wzór kwestionariusza dla Urzędów Gmin.

WZÓR KWESTIONARIUSZA DLA GMIN

Wypełniony kwestionariusz prosimy przesłać do właściwego Eksperta Wojewódzkiego ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii do dnia 29 marca br.

Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii