Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Konkurs grantowy Komisji Europejskiej „Profilaktyka Narkotykowa i Informacja o Narkotykach” - Action Grants 2013.
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
Programy postrehabilitacyjne dla osób po ukończonej terapii, a także osób pozostających w trakcie leczenia substytucyjnego prowadzone są w hostelach, mieszkaniach readaptacyjnych, a także w placówkach ambulatoryjnych. Celem tych działań jest powrót osób uzależnionych do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie poprzez podjęcie pracy, uzupełnienie braków w edukacji oraz podjęcie ról społecznych. Obok działań terapeutycznych mających na celu zapobieganie nawrotom uzależnienia, prowadzone są kursy zawodowe czy też kursy doskonalenia umiejętności. Często w ramach realizowanych programów zatrudniani są pracownicy socjalni, których zadaniem jest wspieranie osób uzależnionych w załatwianiu formalności urzędowych.
Konkurs grantowy Komisji Europejskiej „Profilaktyka Narkotykowa i Informacja o Narkotykach” - Action Grants 2013.
Na stronie Komisji Europejskiej ukazało się zaproszenie do składania projektów w ramach tzw. Action Grants 2013 czyli grantów przeznaczonych na realizację konkretnych projektów w ramach programu „Profilaktyka Narkotykowa i Informacja o Narkotykach” (Drug Prevention and Information). Termin składania aplikacji mija 11 lipca 2013 r. o godzinie 12.00.

Program „Profilaktyka Narkotykowa i Informacja o Narkotykach” ma na celu realizację zadań związanych z zapobieganiem problemowi narkotyków i narkomanii. Program skupia się na redukcji popytu na narkotyki poprzez profilaktykę, ograniczanie szkód, analizę stosowanych dotychczas polityk a także włączanie społeczeństwa obywatelskiego w proces przeciwdziałania narkotykom i narkomanii.

Kto może aplikować:

O otrzymanie wsparcia KE w ramach tego grantu ubiegać się mogą: organizacje pozarządowe, uniwersytety, instytucje badawcze, władze lokalne i regionalne.

Projekt musi spełniać następujące warunki:

  • W projekcie muszą brać udział co najmniej 2 podmioty (o charakterze non-profit) z co najmniej 2 państw UE,
  • Projekt musi mieć charakter non-profit,
  • Min. wartość projektu nie może być mniejsza niż 75 000 euro,
  • Maks. współfinansowanie Komisji Europejskiej nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów projektu. Pozostały wkład finansowy (20 %) wnoszą podmioty realizujące projekt.
  • Czas trwania projektu nie może przekroczyć 24 miesięcy,
  • Komisja Europejska podkreśla, że preferowane będą duże projekty, uwzględniające uczestnictwo partnerów z wielu państw UE.

Jak aplikować:

Należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi na stronach Komisji Europejskiej:

Informacja nt. grantu:

 

Informacja nt. programu „Profilaktyka Narkotykowa i Informacja o Narkotykach”:

Procedura składania aplikacji możliwe jest jedynie on-line (w języku angielskim) poprzez stronę Komisji Europejskiej. W tym celu należy zarejestrować się w systemie PRIAMOS. Informacje nt. rejestracji znajdą Państwo tu:

 

Termin składania aplikacji mija 11 lipca 2013 r.  o godzinie 12.00.


Pytania (w jęz. angielskim) dotyczące możliwości pozyskania grantu prosimy kierować na adres Komisji Europejskiej:

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii nie pośredniczy w żaden sposób w procedurze przyznawania grantów, za którą odpowiedzialna jest wyłącznie Komisja Europejska.

Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii