Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Konferencja prasowa dotycząca najnowszego Europejskiego Raportu Narkotykowego oraz prezentacja wyników badania Fundacji CBOS
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
We wszystkich formach leczenia od kilku lat odnotowano zmniejszanie się liczby pacjentów uzależnionych od jednej substancji z jednoczesnym wzrostem liczby pacjentów mających problem z kilkoma substancjami psychoaktywnymi. Najczęstszymi połączeniami są: przetwory konopi indyjskich + alkohol; amfetamina + przetwory konopi indyjskich; opiaty + benzodiazepiny lub leki przeciwbólowe (np. tramal); opiaty + amfetamina.
Konferencja prasowa dotycząca najnowszego Europejskiego Raportu Narkotykowego oraz prezentacja wyników badania Fundacji CBOS
W dniu 10 czerwca br. w Hotelu JM w Warszawie odbyła się konferencja prasowa podczas której zaprezentowano najnowszy raport dotyczący problemu narkotykowego w Europie oraz ogłoszono wyniki badania zrealizowanego przez Fundację Centrum Badania Opinii Społecznej CBOS.

Podczas międzynarodowej konferencji dot. minimalnych standardów jakości w redukcji popytu na narkotyki, która odbyła się w dniach 10-11 czerwca 2015 r. w hotelu JM przy ulicy Grzybowskiej w Warszawie, dr Alessandro Pirona przedstawił Europejski Raport Narkotykowy EMCDDA 2015. Raport ten stanowi analizę takich zagadnień jak: podaż narkotyków, ich używanie oraz związane z tym problemy, zdrowotne i społeczne reakcje na problemy narkotykowe oraz polityki antynarkotykowe. Ponadto przedstawiciele Fundacji CBOS, a także Artur Malczewski z Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii, omówili wyniki badania „Oszacowanie rozpowszechnienia wybranych uzależnień behawioralnych oraz analiza korelacji pomiędzy występowaniem uzależnień behawioralnych a używaniem substancji psychoaktywnych”.

Poniżej znajdą Państwo prezentacje przedstawione podczas konferencji oraz komunikat prasowy:

Prezentacja Europejskiego Raportu Narkotykowego 2015 r.

Prezentacja "Hazard i uzależnienia behawioralne w opinii społecznej"

Prezentacja "Substancje Psychoaktywne. Postawy i zachowania"

Komunikat prasowy

Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii