Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / CINN / Współpraca krajowa / Instytucje centralne
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
Liczba problemowych użytkowników narkotyków w Polsce w 2010 roku mieściła się w przedziale 57 000-103 000 osób (więcej informacji dostępnych w National Report 2011).
Instytucje centralne
Monitorowanie zjawiska narkotyków i narkomanii związane jest z pozyskiwaniem danych statystycznych i informacji o problemie pochodzących z różnorodnych wskaźników oraz systemów sprawozdawczych. Uzyskanie zatem w miarę pełnego obrazu zjawiska wymaga współpracy z kluczowymi instytucjami podejmującymi aktywności w obszarze przeciwdziałania narkomanii lub związanych zakresem swoich statutowych aktywności z problemem narkotyków i narkomanii.

W związku z powyższym Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii KBPN regularnie współpracuje z instytucjami centralnymi reprezentującymi różne resorty oraz dysponującymi danymi z obszaru redukcji popytu i redukcji podaży. Centrum Informacji zbiera ponadto dostępne dane w ramach sprawozdań poszczególnych podmiotów z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Dzięki tak zbudowanemu systemowi wymiany informacji, możliwe jest pozyskiwanie najbardziej aktualnych danych.

CINN KBPN zbiera dane i współpracuje z następującymi instytucjami centralnymi i resortami: Instytut Psychiatrii i Neurologii, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny, Główny Urząd Statystyczny, Policja, Centralne Laboratorium Kryminalistyczne, Straż Graniczna, Służba Celna, Żandarmeria Wojskowa, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Centralny Zarząd Służby Więziennej, Krajowe Centrum ds. AIDS, Główny Inspektor Farmaceutyczny, Główny Inspektor Sanitarny, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Sprawiedliwości, Prokurator Krajowy, Generalny Inspektor Informacji Finansowej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii