Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Epidemiologia / Choroby zakaźne
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
Nowe zachorowania na AIDS w roku 2009 dotyczyły 51 iniekcyjnych użytkowników narkotyków, co stanowi ogółem 40% wszystkich nowych zachorowań w roku sprawozdawczym. Brak danych na temat prawdopodobnej drogi transmisji dotyczy 25 przypadków (20%).
Choroby zakaźne związane z narkotykami
System monitoringu chorób zakaźnych stanowi ważne źródło informacji na polu zdrowia publicznego oraz epidemiologii narkomanii.

Choroby zakaźne należą do jednych z najpoważniejszych konsekwencji iniekcyjnego używania narkotyków, przez co silnie wpływają na ekonomiczne i społeczne koszty narkomanii. Jednocześnie wyniki monitorowania chorób zakaźnych są niezbędne dla podejmowania skutecznych strategii w obszarze profilaktyki, leczenia i zdrowia publicznego. Służy temu również analiza podejmowanych zachowań ryzykownych i określenie ich wpływu na szerzenie się infekcji.

Wskaźnik chorób zakaźnych związanych z narkotykami (Drug Related Infectious Diseases DRID) Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii wprowadzono w celu wiarygodnego monitorowania występowania zakażeń HIV oraz wirusowego zapalenia wątroby typu B i C, a także  zachorowań na AIDS wśród iniekcyjnych użytkowników narkotyków. Dla wskaźnika chorób zakaźnych  wyróżniono dwa podstawowe cele:

  • pomiar poziomu zakażeń w populacji iniekcyjnych użytkowników narkotyków (rozpowszechnienie zakażeń),
  • monitorowanie trendów zakażeń (wzrost lub spadek rozpowszechnienia, infekcje w nowych subpopulacjach iniekcyjnych użytkowników narkotyków, zmiany w rozpowszechnieniu zakażeń wśród młodych lub nowych dożylnych użytkowników narkotyków).

W krajach Unii Europejskiej dane zbierane są przez sieć krajowych punktów kontaktowych REITOX (National Focal Points) oraz przez wyznaczonych ekspertów krajowych. W Polsce Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii KBPN zajmuje się monitoringiem chorób zakaźnych w oparciu o istniejące dane.

Ogólnopolskie informacje dotyczące zakażeń HIV, HCV oraz HBV, a także zachorowań na AIDS powiązanych z  iniekcyjnym używaniem narkotyków otrzymywane są dzięki prowadzonym testom diagnostycznym, których wyniki nadsyłane są w sprawozdaniach do Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny (NIZP-PZH) przez Wojewódzkie Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne (SANEPID) w ramach systemu zbiorczego zgłaszania zachorowań na choroby zakaźne. Rutynowy systemu nadzoru epidemiologicznego nad zakażeniami HIV oraz zachorowalnością na AIDS, w tym wśród użytkowników narkotyków, został wprowadzony w Polsce w roku 1985. Od tej pory dostarczane są dane epidemiologiczne o zarejestrowanych zakażeniach. Wojewódzkie Stacje Sanitarno - Epidemiologiczne wspólnie z Powiatowymi i Granicznymi Stacjami Sanitarno - Epidemiologicznymi, sprawują nadzór sanitarny nad mieszkańcami Polski. Liczby zachorowań na AIDS oraz zakażeń HIV pochodzą ze sprawozdań Mz-56 nadsyłanych przez Wojewódzkie Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne w ramach systemu zbiorczego zgłaszania zachorowań na choroby zakaźne. Dane o zachorowaniach i zakażeniach pochodzą ze zgłoszeń poszczególnych przypadków skorygowanych w Zakładzie Epidemiologii Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny. Informacje o zakażeniach HIV i zachorowaniach na AIDS w Polsce dostarczane są przez NIZP-PZH w postaci miesięcznych zestawień w podziale na województwa. Informacja obejmuje także statystyki dotyczące zgonów wśród chorych na AIDS, podział zarejestrowanych zakażeń ze względu na wiek, płeć badanych oraz grupę ryzyka, do której mogą należeć (w tym stosowanie narkotyków w iniekcjach).

Ponadto Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny, na zlecenie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, realizuje badania przekrojowe wśród iniekcyjnych użytkowników narkotyków, które łączą w swojej metodologii dwa narzędzia: testy biologiczne oraz kwestionariusz badawczy.

Dodatkowo, projekty badawcze z obszaru chorób zakaźnych związanych z narkotykami prowadzone są przez inne podmioty i organizacje. Dostępne są też dane z sieci Punktów Konsultacyjno - Diagnostycznych koordynowanej przez Krajowe Centrum ds. AIDS.

Powyższe źródła dostarczają szczegółowych informacji o zjawisku chorób zakaźnych związanych z narkotykami w Polsce.

 

Materiały do pobrania:

Dane dotyczące chorób zakaźnych związanych z narkotykami w Polsce dostępne są w Raportach Krajowych w rozdz. „Konsekwencje zdrowotne i zjawiska pokrewne” (ang. Health Correlates and Consequences)

Artykuł "Choroby zakaźne związane z narkotykami - nanowsze dane oraz trendy dotyczące zjawiska w Europie i w Polsce" (2010)

Raporty z badań

Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii