Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Epidemiologia / Problemowe używanie narkotyków / Oszacowanie w wybranych grupach
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
W 2010 roku zarejestrowano 72 375 przestępstw stwierdzonych z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z 2005 roku. 48% czynów karalnych dotyczyło posiadania narkotyków (artykuł 62). (więcej informacji dostępnych w National Report 2011).
Oszacowanie w wybranych grupach
W 2008 roku po raz pierwszy przeprowadzono ogólnopolskie badanie mające na celu określenie profilu problemowego użytkownika narkotyków.

Projekt miał na celu zbadanie klientów programów niskoprogowych, czyli takich programów, w których abstynencja nie jest głównym kryterium uzyskania pomocy. Ponadto badano także same programy, które świadczyły usługi użytkownikom narkotyków. Były to programy wymiany igieł i strzykawek oraz dzienne świetlice dla czynnych użytkowników narkotyków. Ich celem jest przede wszystkim ograniczenie szkód zdrowotnych i społecznych wśród użytkowników narkotyków. W efekcie zebrano informacje dotyczące grupy nie będącej przedmiotem badań w populacji, jak również nie trafiającej często do statystyk medycznych. W ramach badania pracownicy programów niskoprogowych podczas dwóch tygodni 2008 roku (listopad/grudzień) przeprowadzili ponad 700 wywiadów kwestionariuszowych z wszystkimi klientami korzystającymi z programu. Pomiar został powtórzony w 2010 i 2012 roku.

 

Materiały do pobrania:

Raport z projektu badawczego pn. „Pierwsze ogólnopolskie badanie klientów oraz programów niskoprogowych w 2008 roku. Projekt francusko-polski.” Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii  Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, 2009.

 

Wyniki badania z 2008, 2010 i 2012 roku dostępne są w Raportach Krajowych w rozdz. "Problemowe używanie narkotyków" (ang. Problem/high risk drug use).

Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii